5. 1.: Izletnik ugodil Šentjurčanom

5. 1. 2014 10:41

Več mesecev so imeli Šentjurčani težave s prevozi delavcev na delo. Skupaj z Izletnikom so iskali primerne rešitve in le-ta je pokazal dovolj razumevanja za njihove težave. Na dveh progah so premaknili pričetek vožnje, delavce iz vasi Presečno bodo vozili preko Slivnice, zamenjali so voznika, ki je vozil avtobus na Ponikvo, za delavce, ki se vozijo popoldan na Planino so premaknili vozni red in Slivničanom bodo dodelili nov avtobus oziroma vozilo z več sedeži. Pričetek vožnje so premaknili na progi Celje-Šentjur-Planina in pri avtobusu, ki vozi iz vasi Pletovarje v Celje.

Avtobus iz Zagorja pri Planini se po novem ustavi tudi v Dobju. Problem delavcev iz vasi Presečno so lahko rešili samo v povezavi s Slivnico. Progo so lahko podaljšali samo tako, da se krajani vozijo v drugo smer, kot so se doslej. Za zamenjavo voznikov so se odločili, ker opomini in disciplinski postopki ne zaleže j o dovolj. Vozniki se namreč velikokrat obnašajo samovoljno in ne ustavljajo na posameznih postajališčih.

Nerešene so ostale zahteve, ki so jih postavili krajani Ponikve in Loke pri Zusmu ter delavci tozd EMO in ELEGANT iz Šentjurja. Krajani Ponikve so zahtevali, da se podaljša proga, kar je neizvedljivo, ker cesta ni usposobljena za avtobusni promet.

Tudi nekateri krajani Loke bodo morali še naprej hoditi na eno izmed dveh postajališč v krajevni skupnosti, ker jih je premalo, da bi Izletnik uvedel še eno postajališče.
Delavci, ki se vozijo iz Dramelj in hočejo imeti končno postajo pri EMO, bodo morali dati Izletniku točno število, iz katerega bo razvidno, če je sprememba končne postaje smiselna.

Šentjurčani so imeli še pripombe glede voznih redov, ki jih na posameznih postajališčih ni ali pa so poškodovani. Izletnik se tega zaveda, zato bo v najkrajšem času poslal Šentjurčanom izvleček voznih redov, ki jih bodo le-ti objavili v občinskem glasilu.

Tudi pri Izletniku so imeli pripombo. Ni jim všeč, ker se delovne organizacije ne odločajo za nakup mesečnih vozovnic. Zaradi tega nimajo prave garancije, da bodo avtobusi polni in dogaja se, da so pozimi preobremenjeni, poleti pa napol prazni. Šentjurčani bodo skušali vplivati na delovne organizacije, da bodo denar, ki ga dajejo posameznim delavcem za vožnjo, namenili za nakup mesečnih vozovnic.

Novi tednik, 5. 1. 1984
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
133 queries in 10,119 seconds.