Zaključen projekt Živimo zdravo, ki je želel povečati prepoznavnost lokalnih proizvodov

2. 12. 2013 12:35

 

V prostorih Razvojne agencije Kozjansko je bil v petek, 29. novembra, predstavljen projekt Živimo zdravo, ki ga je s celjskim zavodom Vendi v okviru projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« izpeljala Marijana Novak. Projekt je bil namreč s skoraj 6.000 evri sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, skupna vrednost pa je znašala 15.208,50 evra.

Za več poudarka lokalno pridelani, zdravi hrani

S projektnimi aktivnostmi so poskušali pomagati pri povečevanju prihodka od prodaje lokalnih proizvodov na način, da se promovira pomembnost zdravega načina življenja in s tem lokalno pridelana hrana. Kot je bilo ocenjeno na razpisu, gre v projektu za inovativen pristop, saj nagovarja ciljne skupine k nadgradnji tradicionalnih proizvodov in obenem na osnovi ohranjenih in na novo dobljenih znanj ter poznavanja modernih trendov in potreb razvija zavest o pomembnosti zdravega načina življenja in lokalno pridelane hrane.

Povečala se je prepoznavnost lokalnih proizvodov, ki jih je na območju LAS v izobilju. Predstavljene so bile nove trženjske poti za ponudnike lokalno pridelane hrane. S petimi delavnicami oziroma s predavanji smo osveščali širšo javnost, da so prepoznali izdelke z višjo kvaliteto in dodano vrednostjo. Na tak način je zaživela povezava med ponudniki in potencialnimi kupci lokalno pridelane hrane.

Za večjo prepoznavnost lokalnih tipičnih produktov

Ocena je, da je območje v preteklosti premalo razvilo prepoznavne lokalno tipične produkte in blagovne znamke, ki bi odpirale možnost prodaje proizvodov z višjo kvaliteto in z višjo dodano vrednostjo, zato smo s projektom stremeli k promociji in prodaji lokalno pridelane hrane.

Z vsem naštetim se hkrati ohranja, krepi in razvija lastna identiteta območja in zagotavlja večja prepoznavnosti proizvodov.

V ta namen smo objavljali tudi članke s prej omenjeno tematiko v časopisu Šentjurčan in na njegovi spletni strani, promovirali zdravo, ekološko prehrano hrano na turistično etnološki prireditvi Bučn’ce v Šentjurju in celo v Kikindi v Srbiji, kjer so v neposredni stik prihajali pridelovalci in kupci zdrave hrane.

V okviru projekta so izdali tudi zloženko »Živimo zdravo« v 6.000 izvodih, ki bo distribuirana po območju LAS Od Pohorja do Bohorja.

O Leader projektih

Na novinarski konferenci je mag. Andreja Smolej, direktorica Razvojne agencije Kozjansko, predstavila letno poročilo upravljavca Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (Razvojne agencije Kozjansko) vezano na izvajanje programa Leader. Kar 9 Leader projektov se namreč v tem mesecu zaključuje, medtem ko se jih bo 8 izvajalo še v naslednjem letu. Program razvoja podeželja v razvojnem obdobju 2014-2020 prinaša nekatere novosti, ki se bodo dotikale tudi izvajanja programa Leader. Zaradi potrebnih priprav na novo razvojno obdobje v prihodnjem letu ne bo javnega poziva za projekte Leader, saj bodo aktivnosti usmerjene v pripravo nove lokalne razvojne strategije, ki bo predstavljala osnovo za črpanje sredstev za razvoj podeželja, skozi ukrep Leader, v obdobju 2014-2020.

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci pa je spregovoril o pomembnosti Leader projektov, v okviru katerih raste prepoznavnost ponudnikov lokalno pridelane hrane z območja šentjurske občine. Pomembno pa je tudi, da ob sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko, ki je upravljalec LAS, to območje na razpisih pridobiva evropska sredstva, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju v tem okolju.

 

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 0,923 seconds.