Kako dobiti službo: aktivno poseganje na trg dela

10. 5. 2013 9:20

Že kar nekaj časa smo v obdobju aktualne problematike splošne nezaposljivosti, neuspešnosti iskanja prve zaposlitve, podjetja odhajajo v stečaje in posamezniki, njihove družine, mladi ostajajo sami s svojo veliko skrbjo, kako dobiti novo delo. Glede na to, da je na območju Kozjanskega in Obsotelja brezposelnost (populacijo sestavljajo vse starostne skupine, ki tvorijo delovno aktiven in neaktiven del prebivalstva), kljub aktivni politiki zaposlovanja, še vedno kar velika (predvsem tudi mladih), smo preverili, kako in na kakšne načine pridobiti službo. 

Ključna ustanova, ki deluje na trgu dela v Sloveniji, je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Zavod deluje v vseh aspektih posredovanja zaposlitev in svetovanja. Ali bo Zavod poiskal brezposelnemu zaposlitev? Če bi mnogi čakali na Zavod, bi na trgu ostalo še več brezposelnih. Kaj pa lahko kot posamezniki storimo, čeprav smo aktivni iskalci zaposlitve tudi na Zavodu?

Preučiti je potrebno trg dela in trg zaposlitev

Še vedno se največ prostih del skriva pod t. i. skritim trgom dela. Še vedno mnogi zaposlujejo ljudi, ki jih poznajo (predvsem družinska podjetja) in tiste, v katerih vidijo potencialno dobrega delavca, ki bo v korist podjetju. Vsa prosta delovna mesta ne bodo vedno objavljena na Zavodu za zaposlovanje ali v kakšnih drugih agencijah. Vedno obstajajo tudi delovna mesta, kjer iščejo ali študentsko ali honorarno delo. Javno oglaševanih prostih delovnih mest je vedno samo 20 %, preostalih 80 % jih ostane neobjavljenih. Kako pridobiti eno izmed teh del? Preučite določena podjetja, poiščite svoje kompetence in jih primerjajte s tistimi, ki jih podjetja imajo, želijo doseči.

Izdelajte svoj zaposlitveni načrt in ostajajte zvesti samemu sebi

Razmislite, kaj so vaše prednosti in slabosti, kaj vse ste že v življenju počeli in kaj si še želite početi. Izobražujte se v tej smeri, nabirajte izkušnje na vsakem koraku, velik odstotek zaposljivih je našlo delo tudi na takšen način, kjer so bila ključnega pomena tudi neformalno pridobljena znanja. Obdobje, v katerem živimo, tudi od delavca zahteva, da obvlada več stvari in da zna tudi delati več stvari hkrati. Izdelajte kvaliteten življenjepis, ki bo delodajalca pritegnil v prvo. Obiščite podjetja in se dogovorite za osebni razgovor za delovno mesto.

Izboljšajte svojo samopodobo in veščine komuniciranja

Veliko brezposelnih ostaja v t. i. fazi brezposelnega udobja in svoje obveznosti nalaga Zavodu. Ne počnite tega! Zavod tega dela ne bo opravil namesto vas. Potrebno je izstopiti iz te faze brezposelnega udobja in narediti načrt. Če niste zadovoljni s svojo osebno predstavitvijo pri delodajalcu, poiščite pomoč strokovnjaka, ki vam bo pomagal. Če opažate, da vam dela komunikacija še kar nekaj težav, obstaja veliko priročnikov in tudi delavnic, katerih se lahko udeležite. S to potezo boste zagotovo izboljšali svojo samopodobo. Naj vas ne bo sram vaše brezposelnosti in ne obupajte na poti sprememb!

Lobirajte za delo na vsakem koraku postanite prodajalci samega sebe

Postanite tržni! Ko boste prepoznali svoj talent, ga na široko tudi promovirajte, saj si s tem širite svojo socialno mrežo. Če več ljudi pozna vaše sposobnosti in dejstvo, da iščete delo, več možnosti boste imeli, da delo dejansko dobite. Obiščite različne karierne sejme in že tam opravite zaposlitveni razgovor s predstavniki podjetij.

Kljub vsemu naštetemu mi še vedno ne uspe dobiti službe

Realno stanje brezposelnih ne bo nikoli znano, saj Zavod za zaposlovanje ne vodi evidence vseh brezposelnih. Mnogo jih tako ostaja še neevidentiranih. Kaj pa storiti, če kljub vsem naporom in aktivnemu iskanju zaposlitve službe na najdete? Pomembno je, da vztrajate! Sprejeti je potrebno tudi vse zavrnitve in postati morajo dober motivator, da greste z iskanjem naprej. Mnogokrat se zgodi, da ljudje, ki izrabijo že vse možnosti, obupajo in se vrnejo v fazo brezposelnega udobja. To je največja napaka, ki jo lahko naredite! Potrebno je sprejeti zavrnitve, delati na sebi še naprej in vztrajati v iskanju. Morda vam tudi v naslednjih parih desetih intervjujih ne bo uspelo in bo uspeh prišel šele pri dvestotridesetem. Verjemite vase in v vaše sposobnosti.

Mladim tlakovana pot v pekel ali nebesa?

Trenutno najbolj ranljiva skupina brezposelnih so visoko izobraženi mladi do 29. leta starosti. Evropska unija pripravlja programe tudi za njih, da bi delodajalci se pogosteje odločali tudi za njih. Potrebno je vedeti, da je gospodarska kriza še vedno prisotna in da se trg dela prilagaja tudi njej. Trend izobraževanja družboslovnih poklicev bi se moral na državni ravni zmanjšati, omejiti, v nekaterih smereh tudi opustiti za par let, da bi lahko zaposlili vse te mlade, ki čakajo na zaposlitve, za katere so se izobrazili. V ospredje vedno bolj prihaja prostovoljno delo, za katera se mladi ravno zaradi finančne stiske ne odločajo ravno pogosto. So podjetja, ki zaposlujejo tudi prostovoljce in če so z njimi zadovoljni, jim ponudijo tudi različne oblike plačane zaposlitve. Vsi iščemo zaposlitve za nedoločen čas, a teh bo tudi v prihodnosti malo. Mnogi skozi volonterska pripravništva pridejo do zaposlitev za določen čas, nekateri celo za nedoločen. Strokovnjaki priporočajo tudi aktivno sodelovanje v različnih organizacijah (nevladnih, društva ipd.). Participacija mladih v družbi je tisto, kar tudi Slovenija pogreša, saj so mladi danes zelo pasivni in preveč časa preživijo v virtualnem svetu. Kakršnakoli zgodnja oblika participacije mladih (politična, socialna, potrošniška, participacija v informiranju in svetovanju, kulturna, športna) v sodobni družbi jim omogoča tudi stike z bodočimi delodajalci. Prihodnost mladih je precej negotova in to tudi pomembno vpliva na način njihovega razmišljanja (socialna, ekonomska, kulturna izključenost).

Postati samostojen podjetnik velik izziv

Kot zadnja izmed možnosti, kako priti do službe, ki so jo želimo, je izbira samostojnega podjetništva. Zagotovo, če imate v sebi skrit talent za točno določeno obrtniško delo, ki je na trgu iskano, potem je smiselno, da sledite svojim idejam. Ne poslušajte drugih, ki pravijo, da se ne splača postati samostojni podjetnik, da država pobere preveč prispevkov ipd. Zaupajte vase, v svoje sposobnosti, preučite trg dela in dejavnost, ki bi jo želeli opravljati. Tveganje za neuspeh vedno obstaja, naj pa ne bo odločitev na tehtnici odločanja v negativno.

Zagotovo brezposelnost ostaja glavni temeljni problem družbe in tudi se ji posveča premalo pozornosti. Dejstvo pa je, da država in druge državne institucije ne bodo rešile nobene brezposelnosti, saj se sama država bori, da se nam ne zgodi to, kar se nam napoveduje že več mesecev. Kakorkoli, spremeniti je potrebno najprej sebe, sprejeti tudi brezposelnost kot največji izziv v življenju in vztrajati v iskanju. Mnoga vrata ostajajo priprta in čakajo na vas, da jih odprete na stežaj.

V kratkem bomo na Kozjansko.info objavili članek o brezposelnosti na Kozjanskem in v Obsotelju.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X