Z direktorjem Direkcije za ceste o križišču v Mesitnju, nadvozu Grobelno in drugi cestni problematiki

22. 11. 2012 16:32

V začetku tedna je bil na pobudo predsednika KS Mestinje Janeza Colneriča na šmarski Občini sklican sestanek, kjer je beseda tekla o problematiki cest, pločnikov, križišč in krožišč. Na sestanku so bili prisotni župan Jože Čakš, Peter Planinšek (vodja oddelka za okolje in prostor), podžupana Marjan Čuješ in Janko Šket, podjetnik Franc Jager, predstavnik Term Olimia Vasja Čretnik, Franc Sever, pobudnik sestanka Janez Colnerič ter direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko.

Državi prostorski načrt, ki ureja celotno traso Šentjur-Dobovec, po besedah šmarskega župana Jožeta Čakša obsega največ ureditev na območju šmarske občine. Gre za večje posege v Grobelnem, Šentvidu, na Halarjevem hribu, obvoznica Šmarje pri Jelšah, Belo, Smehov klanec in Mestinje. Na sestanku so se pogovarjali in iskali rešitve za pet točk dnevnega reda, katerih teme so bile:

Križišče Mestinje (kdaj začetek ureditve);
– Pločnik Mestinje – Podplat;
Nadvoz Grobelno;
– Priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto G2-107 Šentjur-Dobovec pred javno razgrnitvijo študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila;
– Druga problematika na tej cesti.

Mag. Gregor Ficko je na sestanku predstavil nekatere novitete, ki so se pojavile pri reševanju problemov. Pri tem ne moremo mimo ceste v Mestinju, katere rešitev še ni popolnoma določena. Sklep, sprejet na eni izmed lanskih sej, namreč določa, da bi se križišče v Mestinju uredilo s semaforji. Mag. Gregor Ficko pa je na sestanek prinesel načrt, ki po novi različici državnega prostorskega načrta, kjer se ureja celotna trasa državne ceste Šentjur-Dobovec, vsebuje pa prestavitev ceste Šmarje-Mestinje in obenem ureditev novega krožišča ter izgradnjo tunela. Slednje naj bi bila boljša rešitev zaradi bližnje železniške proge.  

Mag. Gregor Ficko je predstavil nov načrt, ki med drugim obsega tudi tunel in krožišče v Mestinju
Mag. Gregor Ficko je predstavil nov načrt, ki med drugim obsega tudi tunel in krožišče v Mestinju

Po besedah mag. Gregorja Ficka naj bi nova rešitev, ki zajema prestavitev ceste in krožišča v Mestinju za dobrih 200 metrov z ustreznimi konstrukcijskimi posegi, bila vezana na sedanje prostorski načrt in bi naj konec meseca bila javno razgrnjena. V kolikor bi bila izbrana nova rešitev, bi se začetek gradnje začel v letu 2014. V nasprotnem primeru pa je mag. Gregor Ficko zagotovil, da se bo izgradnja semaforiziranega križišča na obstoječi trasi v Mestinju pričela v naslednjem letu. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 16,9 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013 in bo sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini dobrih 13,1 milijona evrov.

Na potrditev in sprejem nove trase, ki zajema prestavitev obstoječe ceste, predor in krožišče, bo potrebno še počakati
Na potrditev in sprejem nove trase, ki zajema prestavitev obstoječe ceste, predor in krožišče, bo potrebno še počakati

Predviden gradnja izvennivojskega križanja v Grobelnem naj bi se po besedah mag. Ficka pričela v prvi polovici prihodnjega leta, v kolikor ne bodo naleteli na nepredvidene težave. Mimogrede je Ficko omenil tudi težave, ki lahko nastanejo zaradi pomanjkanja izvajalskih podjetij.  

Vabljeni k ogledu video prispevkov, kjer lahko prisluhnete, kaj je mag. Gregor Ficko povedal o vseh petih točkah dnevnega reda, prisluhnete pa lahko tudi izjavi predsednika KS Mestinje Janeza Colneriča.  

 
 
v/t/f: eH 
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X