Občina Rogaška Slatina se razvija s sredstvi Evropske unije

13. 9. 2012 11:40

V soboto, 8. 9. 2012, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in občinama Podčetrtek ter Rogaška Slatina organiziralo veliki informativni dogodek informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji, ki je potekal v obliki kolesarjenja po občinskih cestah in kolesarskih povezavah med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, ki so bile sofinancirane z evropskimi sredstvi. Na svoji poti so se ustavili tudi v Rogaški Slatini in si ogledali MPI Vrelec, d. o. o.

V okviru prireditve »Razvijamo se s sredstvi Evropske unije – Kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino« je župan občine, mag. Branko Kidrič, na kratko predstavil izkušnje in načrte Občine Rogaška Slatina v zvezi s črpanjem sredstev evropske kohezijske politike, direktorica družbe MPI Vrelec, d. o. o., ga. Branka Aralica, pa je spregovorila o delovanju mrežnega podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini, ki se je potrdil kot primer dobre prakse, in ki je ob tej priložnosti tudi gostil udeležence kolesarjenja.

Občina Rogaška Slatina je v obdobju finančne perspektive 20072013 ob sofinanciranju iz evropskih strukturnih skladov realizirala 12 projektov v skupni vrednosti 9,8 milijona evrov, pri čemer je sofinanciranje znašalo 4,5 milijona evrov. Ob morebitnem uspehu še štirih projektov v pripravi se bo skupna vrednost EU sofinanciranih projektov v tej finančni perspektivi povišala preko 11 milijonov evrov, koliko sicer znaša celoten letni proračun občine. V kolikor samostojnim projektom prištejemo še pričakovano izvedbo skupnega projekta šestih občin Obsotelja, ki se nanaša na celovito prenovo vodovodnega sistema ob podpori Kohezijskega sklada, in vrednost izvedbe kolesarske steze ob Vonarju, ki se bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste prav tako financirala iz Kohezijskega sklada, se lahko vrednost sofinanciranja Evropske unije v lokalno infrastrukturo Občine Rogaška Slatina v obdobju 20072013 poviša na 14 milijonov evrov.

Med realiziranimi vsebinami trenutno izstopa področje kulture in podpore turistični dejavnosti, saj se s težko pričakovano otvoritvijo Kulturno-turističnega središča Rogaška Slatina, ki bo 21. septembra 2012, za Rogaško Slatino obeta zgodovinski dan. Tokrat bodo prvič na enem mestu skupaj predstavljene najpomembnejše zbirke v povezavi s tradicijo Rogaške Slatine, atraktiven objekt pa ob muzejski dejavnosti namenjen tudi prireditvam, informiranju itd.

Največji  delež pridobljenih sredstev v tej finančni perspektivi pripada področju prometa. V okviru vseh EU podprtih projektov je občina zgradila 2 novi krožišči ter obnovila 18,2 km lokalne prometne infrastrukture. Obnova cest je potekala na celotnem območju občine, skladnemu razvoju pa prispevajo tudi izvedeni projekti obnove kulturnih spomenikov in infrastrukture za skupne potrebe občanov v obeh krajevnih skupnostih (Kostrivnica in Sv. Florijan).

Na področju ekonomske infrastrukture izstopa realizacija projekta Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega. Projekt izgradnje je Občina Rogaška Slatina v partnerstvu z Občino Šentjur, kjer je prav tako bila urejena enota podjetniškega inkubatorja, zaključila leta 2009, za upravljanje in vodenje pridobitev v teh obeh občinah pa je bila ustanovljena družba MPI Vrelec, d. o. o. Podjetniški inkubator je v manj kot treh letih delovanja presegel cilje petletnega načrta na področju članstva in ustvarjenja novih zaposlitev. V Rogaški Slatini je trenutno včlanjenih 12 podjetij, vsa doslej včlanjena podjetja pa so ustvarila skupaj 19 novih delovnih mest. V objektu je na voljo 1069 m2 neto uporabnih površin, in sicer 674 m2 pisarniških ter proizvodno-skladiščnih prostorov za najem s strani inkubirancev, in 395 m2 konferenčnih, upravnih ter drugih skupnih prostorov. Trenutna zasedenost prostorov je 96-odstotna.

Na podlagi vse večje omejenosti državnih in drugih virov financiranja ocenjujemo, da bo razvoj lokalnih skupnosti v prihodnje še tesneje povezan z uspešnostjo črpanja sredstev evropske kohezijske politike, zato je Občina Rogaška Slatina že začela s pripravo načrtov za novo finančno perspektivno 20142020. Tudi v prihodnje bo poudarek na skladnem razvoju celotnega območja občine, želje pa so močno povezane tudi z realizacijo Turistično-rekreativne cone Vonarsko jezero. Ključ do uspeha tudi v prihodnje ostaja v prilagajanju vsebin in v hitrem odzivanju na dane priložnosti.

Prispevek sobotne novinarske konference, ki je potekala pred kolesarjenjem v Podčetrtku, si lahko ogledate na tej povezavi (klik!). 

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
161 queries in 0,632 seconds.