Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šolski center Rogaška Slatina ima letos 4 zlate maturante (video)


V ponedeljek, 16. julija 2012, je RIC, državni izpitni center, objavil rezultate splošne mature v spomladanskem roku. Gimnazijci Šolskega centra Rogaška Slatina so bili letos nadvse uspešni, saj so prvič v zgodovini opravljanja splošne mature na šoli dobili kar 4 zlate maturante. Vseh zlatih maturantov na državni ravni osemnajste generacije je 378, med njimi so tudi dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina, in sicer Ondina Zupan, Armando Tratenšek, Jure Brence in Mitja Čižmek.

 

Pregled državnega povprečja 

K letošnjemu spomladanskemu roku splošne mature se je na 85 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 9.058 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 7.802 kandidatov (8.336 leta 2011, 8.842 leta 2010, 9.221 leta 2009, 9.330 leta 2008). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov. Skupno je bilo na šolah izvedenih 39.755 izpitov. 1.280 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 83.155 izpitnih pol. Na srednjih šolah so izvedli 24.858 ustnih izpitov in ocenili 16.767 seminarskih nalog, laboratorijskih vaj oziroma projektnih ter raziskovalnih nalog. K spomladanskemu roku splošne mature se je prijavilo tudi 216 kandidatov, ki so opravljali maturitetni tečaj, izpite pa je po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju opravljalo 129 kandidatov.

Od 6.715 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (60,25 % deklet in 39,75 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, jih je izpite uspešno opravilo 6.248 ali 93,05 %, kar je primerljivo z lani, ko je bilo uspešnih 92,07 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 467 ali 6,95 %, med njimi je bilo 291 ali 62,31 % deklet in 176 ali 37,69 % fantov; lansko leto je bilo neuspešnih 7,93 % kandidatov. Od 117 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo prvič kot 21-letniki, je bilo 29 ali 24,79 % uspešnih (lani 17,60 %). Od 112 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo prvič po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju, je bilo uspešnih 60 ali 53,57 % (lani 59,86 %). Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami. Letos je takšnih maturantov 378 (julija lani 335), med njimi je 252 deklet in 126 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 31 kandidatov (julija lani 16).Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 20,21 (julija lani 19,70). Povprečna ocena pri slovenščini je 3,36 (julija lani 3,34), pri matematiki 3,55 (julija lani 3,33), pri angleščini 3,58 (julija lani 3,47) in pri nemščini 4,00 (julija lani 3,72).

 Primerjava števila kandidatov v spomladanskih rokih (vir: RIC, 2012):

 

2009

2010

2011

2012

Število prijavljenih kandidatov

8.779

8.546

7.980

7.581

Število odjavljenih kandidatov

860

964

816

845

Število kandidatov, ki so opravljali maturo

7.889

7.562

7.138

6.715

Število kandidatov, ki so opravili maturo

7.244

6.889

6.572

6.248

Odstotek kandidatov, ki so opravili maturo

91,82 %

91,10 %

92,07 %

93,05 %

Število negativnih

645

673

566

467

Število neudeleženih

30

20

26

21

Pregled končne statistike maturantov Šolskega centra Rogaška Slatina

V spomladanskem roku splošne mature je maturo opravljalo 52 kandidatov, od tega 34 na osnovnem in pa 18 na višji ravni. Uspešnih je bilo 51 kandidatov oz. bili so 98-odstotni. Velja omeniti, da je republiški odstotek kandidatov, ki so opravili maturo, 93. Maturo so dijaki opravljali iz 10 predmetov in v primerjavi z republiškim povprečjem so slatinski maturanti pri šestih predmetih bili nad republiškim povprečjem. Šolski center Rogaška Slatina ima že tako vse skupaj 18 zlatih maturantov; to pa je pokazatelj, da ŠCRS odlično posreduje znanje in ima odlične dijake, ki dosegajo vrhunske rezultate na vseh področjih.

Desno zgoraj podpisuje Mitja Čižmek, desno spodaj pa Ondina Zupan, oba zlata maturanta Šolskega centra Rogaška Slatina.

Povprečne ocene po predmetih v primerjavi z republiškim povprečjem na spomladanskem roku splošne mature Šolskega centra Rogaška Slatina

Predmet

ŠCRS 2012

Rep. povp. 2012

3,19

3,36

3,26

3,24

4,38

4,40

5,00

3,78

4,50

4,66

3,67

3,32

4,17

4,35

3,20

3,57

3,57

3,81

3,56

3,58

3,55

3,37

3,06

3,02

3,63

3,10

Iz tabele je razvidno, da so maturantje najboljše reševali izpite pri tujih jezikih, temu je sledila matematika. Najmanj uspešni so bili pri zgodovini. 

Levo Anita Pihlar, ravnateljica ŠCRS, desno Miroslav Bradič, tajnik šolske maturitetne komisije. 

Kulturni program sta povezovala Špela Rožman in Blaž Majcen.

Vsem maturantom, staršem, pedagoškim delavcem iskreno čestitamo za izjemen učni uspeh na splošni maturi spomladanskega roka in jim tudi v bodoče želimo še več zlatih maturantov.

Vabimo vas, da si v spodnjem videoposnetku pogledate, kaj je maturantom zaželela njihova ravnateljica.

 

t/f/v: J. C.