Konjeniški poletni tabor v Rogatcu v okviru čezmejnega projekta »Riding with Finns and Slovenians«

4. 7. 2012 11:28

Razvojna agencija Sotla je včeraj v Rogatcu predstavila čezmejni projekt »Riding with Finns and Slovenians«, katerega nosilec je LAS Obsotelje in Kozjansko.

Projekt »Riding with Finns and Slovenians« zajema mednarodno partnersko sodelovanje lokalnih akcijskih skupin. Nosilec projekta na slovenski strani je LAS Obsotelje in Kozjansko, na finski strani pa Päijänne Leader. Izvajalca v okviru projekta pa sta Konjeniški klub Strmol in finsko konjeniško združenje Vesikansan ratsastajat ry. 

Namen projekta je izmenjava izkušenj med LAS-oma, ogled dobre prakse, izvedba izobraževalnih poletnih taborov v tuji državi, tujem okolju, kulturi in navadah, kjer ruralno območje postane turistična destinacija in kjer se udeleženci izurijo v jahanju, spoznavajo pokrajino na konjskem hrbtu in se povežejo z domačini.

Vrednost projekta na slovenski strani: 20.209,20 €,  od tega 14.314,84 € Leader sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

RA Sotla želi z izvedbo skupnega čezmejnega projekta povečati prepoznavnost območja Obsotelja in Kozjanskega, izmenjati izkušnje med partnerskima državama na področju razvoja podeželja, vzpostaviti dolgoročno partnerstvo med LAS-oma obeh držav ter razširiti mreži partnerskega sodelovanja. 

Tako se v času od 1.7.-8.7.2012 odvija poletni tabor za finske udeležence v Konjeniškem klubu Strmol. Poleg vsakodnevnega jahanja (po maneži ali terenu) in skrbi za konje, bodo spoznavali tudi območje Obsotelja in Kozjanskega (ogled Muzeja na prostem, dvorca Strmol, minoritskega samostana v Olimju, čokoladnice, obisk Aqualune, ogled Rogaške Slatine …). Seznanili se bodo tudi z lokalno kulinariko, navadami in običaji. Vsak dan pa bodo popestrili z družabnimi igrami. Tabora se je udeležilo 12 otrok starih od 10-18 let v spremstvu 3 odraslih.

V mesecu avgustu pa se bo odvijal finski tabor za slovenske otroke. Tabor bo potekal v času od 13.8.-19.8.2012. Udeleženci se bodo seznanili z več vrstami pasem konj (npr. pasma Shire), spoznavali okolico z terenskim jezdenjem, plavali s konji, izvedli tekmovanje v maneži, se seznanili s tradicionalno kulinariko ipd. Tabora se bo udeležilo 10 otrok starih od 12-16 let v spremstvu 4 odraslih.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X