Prav lepo je res na deželi

1. 6. 2012 13:42

  

Samostojna podjetnica Marijana Novak (Mavrica, intelektualne storitve, Lepa pot 8, Šentjur) se je skupaj s partnerjem Hiša s tradicijo Zdolšek 1824, Okrog 16, Ponikva, odzvala na javni poziv Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« s predlogom projekta za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2011. Projekt »Prav lepo je res na deželi« je bil na podlagi potrditve projektov letnega izvedbenega načrta za preteklo leto uvrščen med projekte, ki jih sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Projekt so predstavili danes (31. 5. 2012) na novinarski konferenci, ki sta ji sledila še predstavitev kataloga »Gremo na kmetijo« in strokovno srečanje s tremi predavanji.
Skupni stroški projekta »Prav lepo je res na d

eželi« so ocenjeni na 42.890 € (z DDV), izvajalcu in partnerju v projektu pa je bilo dodeljeno 11.601 €.
Trajanje projekta: junij 2011 – maj 2012.

Predstavitev 45 kmetij v katalogu (v petih jezikih)
V katalogu »Gremo na kmetijo«, ki so ga izdali v nakladi 11.000 izvodov, je predstavljenih 45 turističnih kmetij in kmetij z drugo dopolnilno dejavnostjo, vse pa so z območja LAS-a, torej iz občin Dobrna, Vitanje, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur in Dobje.

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za območje LAS in mu je treba nameniti veliko mero pozornosti. Bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni ljudje, zagovorniki kulture, kmetije z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi, predstavljajo pomemben vir turistične ponudbe območja, ki pa je premalo prepoznavna.

Kljub zadovoljivi turistični infrastrukturi je trženje kulturne dediščine, pomanjkanje izmenjave informacij, pomanjkanje skupnih turističnih produktov in skupnega trženja, pomanjkanje sodelovanje med lastniki kmetij na področju razvoja podeželja in kmetijstva – še vedno nezadovoljivo.
Prav zato projekt prispeva k izboljšanju izmenjave informacij med ponudniki turizma na kmetiji, jih povezuje in celovito promovira v predstavitvenem katalogu, ki je izdan v slovenskem in štirih tujih jezikih: angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem.

Za dvig ravni kakovosti življenja na podeželju
Namen kataloga je na enem mestu predstaviti turistične kmetije in kmetije z drugo dopolnilno dejavnostjo med Pohorjem in Bohorjem. Nepovezan nastop na turističnem trgu terja od vsakega posameznika dodaten napor in sredstva, s skupnim nastopom in povezanostjo pa lahko dosežejo večjo prepoznavnost in sinergijski učinek. Zavedati se je treba, da je turizem gospodarska panoga z največjim multiplikativnim učinkom. To pomeni, da s prihodom turistov ne pridobi samo konkretna turistična kmetija, temveč pridobijo tudi drugi ponudniki v destinaciji. Zato je tako pomembno, da turistične kmetije in druge kmetije z dopolnilno dejavnostjo nastopajo skupaj in celovito, saj so le tako uspešne, pripomorejo pa tudi k dvigu ravni kakovosti življenja na podeželju.

Predstavitev ponudbe v Šentjurčanu, seminar
Poleg tega so ponudbo kmetij predstavili po tematskih sklopih v lokalnem časopisu Šentjurčan in pripravili seminar na temo razvoja podeželja in mreženja ponudnikov na območju LAS.

Seminar tvorita predavanji:
– Povezovanje je pot v prihodnost; predava Alenka Vodončnik, prof.
– Nega kozjanske krajine; predavata mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor JZ Kozjanski park,
– in Vesna Zakonjšek, u.d.i.k.a., JZ Kozjanski park

Vse projektne aktivnosti so usmerjene k povezovanju in prepoznavanju ter medsebojnemu spoznavanju turističnih in izletniških kmetij. Pomemben dejavnik projekta je privabiti tuje goste na območje LAS in jim predstaviti turistično ponudbo podeželja.

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 2,204 seconds.