Z 10. seje OS Šentjur: Za dan samostojnosti »povozili« Jožeta Pučnika

20. 1. 2012 14:40
 
Zadnjo letošnjo sejo OS sta zaznamovala dva dogodka: ostra politična polarizacija ob poimenovanju ene od novih ulic po prvem človeku slovenske osamosvojitve ter kakšno uro kasneje slavnostna seja OS v počastitev državnega praznika dneva samostojnosti in enotnosti.

Da se bo zapletlo ravno pri 6. točki, se je pokazalo že pri sprejemanju dnevnega reda. Korže (SDS) je predlagal, da se zaradi postopkovnih nepravilnosti poimenovanje sedmih novih ulic prestavi na eno od prihodnjih sej. Zavrnitev predloga s 15:10 – za so glasovali le svetniki SDS in Malovrh (SLS) – je že nakazala, kje bo na tej seji tekla frontna linija med šentjurskima levico in desnico. Pri vsebinsko osrednjih točkah seje, pri sprejemanju operativnega načrta oskrbe s pitno vodo in ustreznega odloka, sta se kot problem pokazali odsotnost terminskega in finančnega načrta (Kramarškova, Šusterjeva, obe SDS) ter zaskrbljenost svetnikov (Artnak – LDS, Malovrh – SLS …) zaradi 14,5 % prebivalcev, ki bodo po 31. decembru 2015 ostali izven javnega vodovodnega omrežja. Sedaj se iz javnega omrežje oskrbuje 71,1 % prebivalcev občine, 5,1 % se jih oskrbuje z vodo iz zasebnih vodovodov, 9,3 % jih je v 200-metrskem pasu in morajo biti vključeni v javno omrežje do 31. dec. 2015. Perčič (SDS) je ponovno opozoril na nesposobnost občinske uprave, ki je iz priprave teh dveh dokumentov izključila JKP in najela tujo firmo AEIFORIA iz Ljubljane. Njen navzoči predstavnik Drašler naj bi bil izjemen strokovnjak, med drugim pa menda tudi županov znanec.

Sprememba mej območij krajev okrog Šentjurja (Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje) zaradi uvedbe uličnega sistema ni bila sporna.

Se je pa zelo zafecljalo pri poimenovanju novih ulic, pri čemer je imel največ »zaslug« Mestni svet KS Šentjur oziroma njegov predsednik Štiglic (Desus). SDS je namreč predlagala, da se ena od novih ulic poimenuje po dr. Jožetu Pučniku, Štiglic in Mestni svet (ki naj bi bila oba »rdeča«) pa sta vztrajala na nepolitičnih imenih. Na različne načine naj bi jih uspela uveljaviti, v SDS so menili, da tudi z manipuliranjem. Končna odločitev je seveda bila v pristojnosti občinskega sveta, ta pa večinsko Pučniku ni bil naklonjen. Razprava je bila za pokojnega prvega moža slovenske osamosvojitve dobesedno ponižujoča, nazadnje so svetniki SDS pred glasovanjem celo demonstrativno zapustili sejno dvorano. Preostala »rdeča« večina je s 17 glasovi soglasno izglasovala nekaj dokaj ponesrečenih imen novih ulic, na primer Industrijsko, Obrtno, Lesno, Zvezdno … Po končanem glasovanju je storjeno napako poskušal popraviti župan Diaci s predlogom sklepa, da bo pri naslednjem poimenovanju ulic Pučnikovo ime na prvem mestu, kar pa je Jože Korže ocenil za popolno hinavščino, saj je jasno, da novih ulic vsaj 20 let ne bo.

Odlok o koncesiji za oskrbo s toplotno energijo iz bivšega Bohorja za industrijsko cono jug ni bil v ničemer sporen. Razen za Perčiča (SDS), ki je opozoril, da ga je spet pripravil doc. dr. Aleksij Mužina iz Ljubljane, ki je identične odloke prodal že vsaj 4 občinam. 

Poročilo Nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa občinskega proračuna je bilo »prazno«, ker NO ni uspel izbrskati nobene nepravilnosti. (Če je bila kavica v redu, niso poročali!)

Predstavitev Javnega zavoda Vrtec Šentjur
je bila izčrpno prikazana na 116 tipkanih straneh in zato sploh ni čudno, da so svetniki med drugim prezrli, da jim je dodatno četrt ure »predavala« nova ravnateljica Elizabeta Jelen, ki je bila očitno imenovana kar brez predpisanega mnenja občinskega sveta. Tudi to, da 79 vzgojiteljic in varušk servisirajo poleg ravnateljice še tri pomočnice ravnateljice ter 3 administratorke, se ni nikomur zdelo preveč. O cenah v Vrtcu (Artnak) in zasebnih vrtcih (Malovrh) nismo slišali nič novega. Svetniki so predstavitev pohvalili, Jelka Godec (SDS) pa je še sporočila, da bodo svetnice SDS Vrtcu podarile dva gugalnika.

Novi kandidati na spisku za plačevanje »kazenskega« nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča so spet temeljito razburkali duhove občinskega sveta. Problem so bile tri zazidalne parcele s kmetijsko uporabo (njiva) na Ponikvi, domnevno last kmeta Čretnika, ki jih je občinska uprava na predlog enega izmed svetnikov (niso hoteli povedati katerega) umestila na »kazensko« listo. Če bi na njej ostale, bi Čretnika stale okrog 500 € letno. Jože Korže in Jelka Godec (oba SDS) sta bila odločno proti, ker da je na Ponikvi še okrog 20 prostih zazidalnih parcel, zato je bilo očitno, da je »kaznovanje« Čretnika lahko predlagal le Pisanec (MLD).Ta je ves čas ostre debate med svetnikoma SDS na eni strani in Peperkom iz občinske uprave ter Jakličem (LDS) na drugi modro molčal, tako da nismo zvedeli, kakšno je ozadje tega posega. Ki pa naj bi obstajalo. Ker so Tisel, Žafran in Špan imeli pripombe tudi na nekatere nove predloge, je bil sklep, da se novi predlogi umaknejo, za vse sprejemljiva salomonska rešitev.

Imenovanje predstavnikov Občine v svetih JZ Vrtec, Knjižnica in JSKD ni bilo več zanimivo, saj so sveti JZ nedotakljivi že prej razdeljeni strankarski fevdi. V Vrtcu bodo delali red Brigita Perčič (SDS), Tatjana Lesnika (LDS) in Jure Raztočnik (SD), v Knjižnici Mojca Žafran (SDS), Jože Lavbič (SLS) in Andreja Ocvirk (LMD), v JSKD pa Marija Rataj, Barbara Oset – Gradič in Tanja Gobec.

Ker je bila ura pozna, pred vrati dvorane pa je na slavnostno sejo in na svoj nastop že debelo uro čakala pevska skupina Grič, so zadnje tri formalne točke dnevnega reda praktično odpadle. Sledila je slavnostna seja v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti. Dobro je govoril novoizvoljeni poslanec SDS Štefan Tisel, gričevci pa so poleg himne prijazno odpeli še tri »nedolžne« pesmice. Škoda le, da očitno nimajo naštudirane nobene za takšne priložnosti bolj primerne narodno buditeljske viže. Svetniki, ki so uro prej »sesuli« Jožeta Pučnika, seje niso bojkotirali. Sledila je novoletna zakuska v zgornjem nadstropju, ki je potekala v znamenju velike sloge.

F. Kovač / Šentjurske novice, 23. 12. 2011

 

Zašiljene

Ludvik Žafran (SDS) o »kreativnosti« Mestnega sveta pri poimenovanju ulic: »To je tako, kot da bi svojim otrokom dali imena Debelušček, Škiljavček … Imena polovice ulic so partizanska, zadnji čas bi bil, da dobimo vsaj slovensko ali osamosvojitveno ulico, če je že Pučnik nesprejemljiv.«

Jože Korže (SDS) o Štigličevih sposobnostih: »Ste mojster sprenevedanja. Zaradi takšnih, kot ste vi, se lahko sramujemo ozkosti tega občinskega sveta.« 

Stane Zupanc (Desus) se je izkazal s »širino«: »Gre za banalno stvar. Pučnik v Šentjurju nima zaslug, zato naj ima svojo ulico v Ljubljani, ali pa tam, kjer je bil doma.«

Štefan Tisel (SDS, kasneje tudi govornik na slovesni seji) se je končno izpostavil: »Poimenovanje ulic sploh ni drugorazredna banalna tema.«

Jože Artnak (LDS) je za soglasnost, toda ne danes, temveč jutri: »SDS naj umakne svoj predlog, za soglasno poimenovanje po Pučniku pa naj bo rezervirano eno od prihodnjih poimenovanj.«

Anton Špan (LMD) je demokrat pragmatik: »SDS kar naprej brez veze komplicira. Naj drugič skličejo svojo sejo in sami sprejmejo, kar hočejo.«

Župan Marko Diaci, Pilat »roza«, če ne tudi »rdeče« barve: »Dost mam te demagogije. Meni je povsem vseeno, kako se ta ulica imenuje.«

Jelka Godec (SDS) hvali Štiglica: »Zelo ste se potrudili, da predlog za Pučnika ne bo sprejet.«

 
 
 
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
147 queries in 0,726 seconds.