S 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Dobje: Stara šola za rezervo? Dobje ima podžupana in proračun

4. 8. 2011 6:09
 
Župan Občine Dobje Franc Leskovšek je sejo sveta sklical 23. junija – tik pred poletnimi počitnicami. Kot prihajajoče poletje je bila tudi seja OS v znamneju visokih temperaturah. Razpis za cesto Repuš-Jezerce bo šele jeseni, do takrat pa so svetniki porazdelili proračun in privarčevana sredstva.

Kot je bilo pričakovati, se je ponovno zaiskrilo pri zapisniku. Župan Leskovšek je poročal, da je v pripravi projekt za cesto Jezerce-Repuš in da bo Občina, ko bo ta dokončan, zaprosila za gradbeno dovoljenje. Šele ko bo zbrana vsa potrebna dokumentacija, se lahko Občina prijavi na javni razpis, za katerega se še ne ve, če bo sploh zajemal ureditve cest. Edi Kovačič (SD) je ponovno izpostavil, da opozicija ni zavrnila denarja, ampak le projekt ureditve stare šole. V isti sapi je dodal, da če ne bo pripravljenega projekta za cesto, se bo skoraj pol milijona razpisnih sredstev porazdelilo po celjski regiji. Svetniki so zapisnik soglasno podprli.

Tudi dnevni red ni šel gladko skozi proceduro. Natalija Plemenitaš Fuchs (Lista Ivana Plemenitaša) je okrcala župana, da so dnevni redi preobširni, župan pa je ponudil umik točke o soglasju k ceni storitve za program Pomoč družini na domu.

Zakaj mora oditi Ivan Tovornik?

Pravi razlogi, zakaj že tri seje OS svetniki razrešujejo člana Sveta Osnovne šole Dobje Ivana Tovornika, še vedno niso čisto jasni. Fuchsovo moti moralna odgovornost, Matej Gračnar (SD) pa je mnenja, da mora predstavnik občine delovati v duhu občinskega sveta. Karla Čadeja (SD) moti, da Tovornik ni podpiral zaposlitve domačih ljudi, Kovačiča pa, da so pred leti na tak način razrešili tudi Karla Čadeja … Župan Franc Leskovšek se je pričakovano v bran postavil Tovorniku in poudaril njegove kompetence ter da so svetniki izvoljeni do poteka mandata, kar bi bilo do drugega leta. Tovornik, ki se je seje tudi udeležil, je v primeru razrešitve zagrozil s tožbo. S petimi glasovih za in dvema proti je bil Ivan Tovornik razrešen, nadomestna predstavnica v svetu šole pa je postala Sabina Maček.

Dvig sejnin

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Matej Gračnar, je pripravila predlog o povišanju sejnin. Sejnine svetnikom se bodo po novem pravilniku dvignile na 2,7 % bruto plače župana, kar v praksi znaša iz 40 € na 55 € neto. Prav tako se povišajo sejnine članom odbora na 2,2 % (iz 30 € na 40 €), predsedniku odbora pa na 2,7 %. Po novem bodo sejnino v višini 1,7 % plače župana dobili tudi člani Nadzornega sveta občine Dobje, ki se bodo udeležili sej občinskega sveta. Opozicija je sklep podprla, predstavnika SLS pa sta se vzdržala.

Vrtec Dobje znova na tapeti

Starši bodo plačevali polovično ceno vrtca za čas otrokove odsotnosti, ki bo zadnji teden julija in prvi teden avgusta zaradi letnih dopustov zaprt. Prav tako bodo v jeseni uvedli kombinirane oddelke v vrtcih in s tem zagotovili večje število vpisanih otrok. Svetniki so za 4 € podražili ceno vrtca za kombinirane oddelke na 395,25 €.

Predlog proračuna sprejet

Občina Dobje še vedno ni sprejela proračuna za leto 2011, saj vsi čakajo na razpis Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLRP), iz katerega pričakujejo sredstva za ureditev ceste Repuš-Jezerce. Proračun Občine Dobje je težak 1,081 milijona € z že vključenim depozitom 200.000 €. Župan se je izrekel proti porabi teh privarčevanih sredstev, saj bo Občina še težje zagotovila lastni delež pri financiranju. Edi Kovačič je predlagal, da se vsa sredstva namenijo za investicije, Fuchsova pa, da se v primeru neuspešnega razpisa za omenjeno cesto še vedno lahko lotijo projekta stara šola.

Večina svetnikov se je strinjala, da so prioriteta občine zagotovo investicije, in potrdila predlog proračuna z enim vzdržanim glasom. V primeru, da bo potrebno zagotoviti sredstva za sofinanciranje razpisa za cesto ali za staro šolo, bodo z rebalansom sprejeli varčevalni proračun, kjer bodo oklestili vse investicije in druge odhodke in sredstva namenili izključno za ta projekt. Občini Dobje se nič dobrega ne obeta tudi iz državnih virov financiranja občin iz naslova sofinanciranja občinskih investicij, ki jih razporeja ministrstvo za lokalno samoupravo. Rebalans državnega proračuna predvideva še dodatno črtanje teh sredstev, ki so jih pridobivale občine. Dobjani so z njimi nameravali modernizirati cesto Večje Brdo-Lažiše, kar so predvideli tudi v proračunu. Kot kaže, bodo ostali brez ureditve še ene ceste.


jg / Šentjurske novice, 27. 7. 2011

S 5. redne seje občinskega sveta občine Dobje

Občina Dobje je dan po vzoru iz Šentjurja dobila novega podžupana Branka Uduča iz vrst županove SLS. Ta odločitev je bila pričakovana, a je vseeno završalo med večinsko petčlansko opozicijo, saj se župan ni odločil za kompromis in v vladajočo koalicijo povabil koga izmed njih ter se tako rešil večnega preglasovanja in s tem končno postavil svojo vladavino na noge.

Občinski nagrajenci

Pete seje Občine Dobje, 15. 7., se je udeležilo šest svetnikov. Po uvodnih poročilih in sprejetem dnevnem redu so svetniki razpravljali o dobitnikih občinskih priznanj. Natalija Plemenitaš Fuchs (Lista Ivana Plemenitaša) je obžalovala, da se tudi drugi niso bolj angažirali pri zbiranju predlogov, tako da so na javni razpis priromali le predlogi liste Ivana Plemenitaša. Tako so priznanje Občine Dobje prejeli Župnijski urad Dobje pri Planini, čebelar Boris Pušnik in Župnijska Karitas Dobje. Zlato plaketo za športne uspehe je prejela Mojca Plemenitaš, priznanje za naj učenko pa Valentina Gorišek, ki jo je predlagala OŠ Dobje. Fuchsova je županu Francu Leskovšku očitala, zakaj ni predlagal Franca Salobirja za častnega občana, kot je obljubljal na začetku mandata. Matej Gračnar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ji je odgovarjal, da je Salobir njegov predlog zavrnil in ne želi priznanja v tem času. Pritegnil mu je tudi aktualni župan, ki je od bivšega prav tako dobil enak odgovor.

Proračun 2012

Do zadnje obravnave pred sprejetjem in javno objavo proračuna je prišla tudi Občina Dobje. Od prejšnjega branja ni bilo večjih sprememb. Fuchsova jih je našla le nekaj deset in župana opozorila, da je gradivo en dan pred sejo bistveno prepozno oddano. Direktorica OU Andreja Gradič se je za prepozno poslano gradivo sicer opravičila, ker so čakali podatke, župan Leskovšek pa pojasnil, da če se proračun ne sprejme zaradi pozne oddaje gradiva, bo naslednja seja čez en teden. Razprava o proračunu ni bila posebej bojevita. Fuchsovo je zanimalo, kako se bodo financirale neodvisne liste, zakaj je postavka za podžupana znižana s 4.700 € na 1.000 €, kaj vsebuje postavka za nakup avdiovizualne opreme itd. Župan Leskovšek je na pobudo svetnikov naštel glavne investicije, ki jih zajema proračun – cesta Repuš-Jezerce, cesta Večje Brdo-Lažiše, zagon čistilne naprave in ureditev parkirišča pri pokopališču. Proračun je bil z enim vzdržanim glasom sprejet.

Letni program športa pod streho

Za letni program športa bodo Dobjani namenili 6.570 €, kar je bistveno več kot za kulturo. Od tega 2.270 € za šport v vrtcih in šoli, 2.300 € za šport v društvih in 2.000 € za vzdrževanje. Program športa so svetniki soglasno sprejeli. Pomoč družini na domu Občinska uprava je pridobila dve ponudbi za pomoč družinam na domu. Seniorja, Centra za pomoč starejšim Lidije Umek, in Centra za socialo delo. Prva ponudba za 17,41 € bruto na uro je bila kar za tri evre ugodnejša od ponudbe CSD 21,45 €. Po krajši debati se svetniki niso mogli uskladiti, kdo je ugodnejši. Tako so po več permutacijah vedno prišli do rezultata 3 za in 3 proti. Na koncu je obveljala ideja Karla Čadeja, da se pozove šentjurski CSD, naj zniža ceno na 17,41 €, drugače bodo vzeli drugega ponudnika.

Župan Leskovšek je za podžupana občine Dobje izbral Branka Uduča, kar je povzročilo kar nekaj vroče krvi pri opoziciji. Čadej je zagrozil županu, da petih svetnikov opozicije očitno ne potrebuje, Fuchsova je spraševala za pooblastila, ki še niso dogovorjena … Kaj bo povzročila ta odločitev Franca Leskovška, bomo videli na naslednji redni seji.

jg / Šentjurske novice, 27. 7. 2011

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X