Julijska seja občinskega sveta: podžupan je Robert Polnar, koalicija voljnih tudi formalno vzpostavljena

10. 8. 2011 6:26
 
Dnevni red za julijsko sejo OS je napovedoval dolgočasno poletno seanso, ki pa se je nazadnje končala z nenapovedanim političnim aktom: po skoraj celoletni zamudi smo končno prišli do formalne vzpostavitve občinske oblasti. LDS, SD, DeSUS, SLS in N.Si so z aplavzom vstopile v županovo »koalicijo voljnih«, ki ima sedaj v svojih rokah praktično vse oblastne vzvode, vključno z občinskim nadzornim odborom. Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna je ostalo v globoki senci tega dejstva.

Javno-zasebno partnerstvo za izvajanje javne razsvetljave

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v industrijski coni Bohor (cca 2,5 milijona €) očitno ni bil dovolj zanimiva tema. Za kakšne spremembe pred petimi leti sprejetega odloka gre (so pa posledica novih protipoplavnih načrtov), lahko le ugibamo. V predloženih materialih ni o tem niti besedice, pa tudi nikogar od občinskih svetnikov zadeva ni zanimala.

Resnih ugovorov zoper pripravo formalnih pogojev za koncesionirano izvajanje službe javne razsvetljave ni bilo, nekaj »kozmetičnih« pomislekov so imeli Žafran, Šuster – Močnikova in Perčič (vsi SDS) in Malovrh (SLS). Pripravljavci odloka, v imenu občinske uprave pravzaprav neki odvetnik dr. Možina, ki naj bi bil ekspert za te zadeve, so obljubljali prihranek za občino najmanj v višini 10 % stroškov tokovine (takšen bo štartni pogoj pri razpisu), realno pa pričakujejo okrog 20 % prihranka. Ti odstotki naj bi pomenili za občino Šentjur, ki je lani porabila za javno razsvetljavo 210.000 € (primerjalno: nekaj več kot 20 novih cliov), prihranek v višini od 17.000 do 34.000 €. Žafran (SDS) je ugibal, da so v ozadju lobiji, ki štartajo na javni denar, sama višina pričakovanega prihranka pa kaže, da je občinska uprava doslej očitno denar za javno razsvetljavo razmetavala okrog kar z lopato.

Bolj kot sama vsebina odloka je svetnike (Šuster – Močnikova, Perčič) motilo to, da odloka, ki da je dobesedna kopija odloka občine Idrija, ni bila sposobna prepisati naša občinska uprava. Dr. Možina, ki naj bi bil po izjavi direktorja Palčnika koristen vir potrebnega strokovnega znanja, je po izjavi župana Diacija vreden svetovalne pogodbe v višini 1.500 € na mesec.

So prebivalci Ceste Valentina mOrožna meščani ali kmetje?

Razprava o podaljšanju Ceste Valentina Orožna na Podgrad, čeprav je spominjala na znano prerekanje o oslovi senci, je bila očitno osrednja točka dnevnega reda seje OS. Približno debelo uro, to je skoraj tretjino časa seje ali vsaj trikrat več kot o polletni realizaciji proračuna, so občinski svetniki zavzeto razpravljali, ali podaljšanje te ulice, ki je nesporno del mestnega uličnega sistema, na novogradnje prišlekov (med drugimi tudi Erjavca, prejšnjega župana Tisla, …), ki sicer spadajo pod Podgrad, pomeni nasilno širjenje mesta in krajo ozemlja KS Vrbno – Podgrad (Malovrh). Koalicija voljnih, čeprav tisti hip še formalno ni bila znana, je nazadnje le izglasovala sklep, da del mestne ulice sega v vaško KS Vrbno – Podgrad, Erjavec, Tisel in drugi pa so meščani, ki podležejo njeni oblasti.

Neuradno smo izvedeli, da gre le za začasno rešitev, kajti mestni občinski svetniki (Erjavec, Tisel …) naj bi kmalu izvedli tudi formalno aneksijo spornih ozemelj sosednje kmečke KS s strani mesta Šentjur. Zaradi svojih volilnih interesov.

Le pri plačah je bilo preseženo proračunsko načrtovanje

Poročilo o polletnem izvrševanju občinskega proračuna je presenetljivo šlo skozi brez pričakovane županove analize in brez resnejše razprave. Realizacija prihodkov v višini 38,2 % in odhodkov v višini 36 % od načrtovanih naj bi bila z ozirom na pozno sprejetje proračuna normalna in pričakovana (Diaci, Palčnik). Občina je ustvarila celo nekaj malega proračunskega presežka. Zakaj se je kljub presežku dodatno kratkoročno zadolžila za 400.000 €, ni bilo obrazloženo. Pomisleke, ki jih je izrazil Zupanc (DeSUS) zaradi nenačrtovano visokih odhodkov pri tekočih transferjih in materialnih stroških, je direktor Palčnik zavrnil z načinom knjiženja. Žafran (SDS) je opozoril, da so kljub zmanjšanju komunalnega prispevka prihodki iz naslova prodaje zemljišč realizirani celo manjši (21 %) kot lani, ko so bili tarča številnih napadov sedanjega župana Diacija. Tudi realizacija prihodkov iz naslova EU (17 %), da je zaskrbljujoča.

Še najbolj provokativna je bila razprava Lovra Perčiča (SDS), ki je opazil, da si je občinska uprava v nasprotju z nizko proračunsko realizacijo in veljavnimi državnimi usmeritvami izdatno povečala svoje plače na račun t. i. delovne uspešnosti in nadurnega dela. Iz tega naslova je šlo iz proračuna dodatno 45.000 €, to je več kot 1.100 € na zaposlenega. Opozoril je tudi na nove zaposlitve v občinski upravi: vodja pravne službe Potočnik, tajnica Murkova, v kratkem naj bi prišla za Občino piarovka iz NT-RC Mastnakova in še en županov zaupnik. Direktor Palčnik je vztrajal, da je vse zakonito in v redu, župan Diaci pa je nasilno prekinil Perčičevo debato z nekakšnim rokohitrskim očitkom o 39.000 €, ki naj bi menda podobno izpuhteli v prejšnjem mandatu. Da ni prišlo do potrebnega razčiščevanja, je prav gotovo posledica že Aktualno delujoče koalicije voljnih, ki očitno ni bila zainteresirana za njih in njihovega župana potencialno obremenjujočo razpravo. Dejstvo je, da so plače občinske uprave že leta 2010 kljub komaj 95-odstotni proračunski realizaciji porasle z indeksom 105 in da tudi v letošnjem prvem polletju prednjačijo v približno istem odstotku kljub samo 38-odstotni realizaciji prihodkov.

Naslednji dve točki dnevnega reda Ocena izvajanja občinskega programa varnosti in Dvig cen storitev pomoči na domu bi lahko bili dobro izhodišče za vsebinsko razpravo in tudi za dodatno ukrepanje, a sta se brez naprezanja zaključili po hitrem postopku, ne nazadnje tudi zaradi obupnih temperatur v sejni dvorani. Občinski svet ni niti poskušal vsebinsko poseči v poslanstvo Medobčinskega inšpektorata in redarjev, ki so tako ali tako dovolj oddaljeni, da nas pretirano ne vznemirjajo, a je poročevalec Jernej Tisel vseeno navijal za njihovo številčno okrepitev. Je pa Malovrh (SLS) prišel na dobro idejo, da bi bilo dobro vprašati tudi občane, če so tudi oni tako kot občinska uprava zadovoljni z delom svojih redarjev.

Za sofinanciranje pomoči družini na domu pa je tako ali tako v proračunu dovolj (130.000) občinskih evrov, tako da se o novi kalkulaciji – nova cena je 17,8 € na uro – ni splačalo pretirano utrujati možganov. Pa ta cena pomeni 3.200 € bruto mesečne plače, kar sploh ni zanemarljivo malo.

Podžupan Polnar in modro nebo nad njim

Ko so svetniki že vstajali s svojih sedežev, je butnila na plano prva in najbolj atraktivna informacija te seje OS: imenovanje podžupana. Vse se je zgodilo tako mimogrede, kot da gre za nakup pol kile črnega kruha. Tudi zato je težko ovrednotiti »programski« nagovor novega podžupana, ki je brzostrelsko izzvenel v duhu znanih Polnarjeveh retoričnih akrobacij. Tokrat je nekaj pleteničil o moralnih zakonih, modrem nebu nad njimi in celo nazadnje o spoštovanju zakonodaje … Izvedeli smo tudi, da so z njegovim imenovanjem soglašale vse stranke v OS, to je t. i. koalicija voljnih, LDS, SD, DeSUS, SLS in N.Si. Njihovi svetniki so z bučnim aplavzom izrazili navdušenje nad svojim novim oblastnim statusom. Razen seveda SDS, ki k sodelovanju sploh ni bila povabljena. Kot je rekel Perčič, SDS je bila dobra, dokler so jo potrebovali, zdaj pa so jo prevarantsko brcnili v rit.

Imenovanje Polnarja za podžupana je bilo sicer pričakovano, manj pričakovano pa je članstvo Artnakove LDS in Malovrhove SLS v koaliciji voljnih. Zgodilo se je spet tisto, kar je že dolgo značilno za šentjursko politiko, da se stranke in njihovi občinski svetniki pragmatično odpovedo sleherni ideologiji (če jo sploh imajo?), ko je vprašanje navzočnosti pri »ropanju« občinske mošnje. Še dobro, da je župan Diaci iz svoje szdljevsko-interesne kompozicije izključil vsaj SDS, ker bi sicer spet ostali povsem brez opozicije. Prepričljiva podpora, ki jo župan sedaj ima med občinskimi svetniki, je za šentjursko demokracijo vse prej kot spodbudna. Že sedaj sta si Diaci in Polnar rada privoščila zelo grobe verbalne diskvalifikacije o neumnosti nasprotnikov in podobno, sedaj lahko pričakujemo še samo njihovo stopnjevanje in tudi prehod na tovrstna sporna dejanja.

Temelji koalicije voljnih se zdijo vse prej kot zdravi. Zanimivo bo videti, kako in zakaj se bo ta zveza najkasneje kakšnega pol leta pred občinskimi volitvami razletela v prafaktorje. Seveda, če Artnak, Malovrh in morda še kdo vsaj nekaj malega dajo na svoj politični status.

Ali sta Diaci in Polnar po savni v sejni dvorani dala novopečeni koaliciji vsaj za špricar, ni znano. Morda ilegalno, kajti javno ni bilo opaziti, da bi se pripravljali na proslavljanje zaroke.

FK / Šentjurske novice, 27. 7. 2011

 

Zašiljene

Šuster – Močnikova (SDS) je odkrila pomembne razlike med našim in idrijskim koncesijskim odlokom: »Naš odlok ima le kakšnih deset pravopisnih napak več.«

Direktor občinske uprave Palčnik dvomi v lastne intelektualne kapacitete in sposobnosti svojih podrejenih: »Prepisati odlok ni problem, problem je njegovo razumevanje …«

Jurij Malovrh (SLS) je v imenu podgrajske drhali branil zgodovinske interese Valentina Orožna in čast staroselcev: »Ne verjamem, da bi bilo Valentinu Orožnu prav, da bi njegovo rojstno hišo prestavili v Šentjur. Edina staroselca Arzenškova sta podlegla pritiskom žlahte iz vrst prišlekov.«


Polnarizem

Blutundboden besednjak glede staroselcev in prišlekov je le še en cvet iz vrta šentjurskih norosti, ki je na ravni pomena kalorične vrednosti lišajev v alpskem pogorju.

 

 
 
*Na fotografiji prizor s seje; foto: Občina Šentjur
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X