Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Alpos tudi pravnomočno v prisilki


 
Šentjurski Alpos je od 7. julija dokončno v prisilni poravnavi. Okrožno sodišče v Celju je izdalo sklep o pravnomočnosti.

»S tem so vzpostavljeni potrebni formalni pogoji za uresničitev finančnega prestrukturiranja družbe in potreben postopen zagon predvidenega obsega poslovanja, kar bo omogočilo dokončno stabilizacijo poslovanja in nadaljnji razvoj,« so v uradnem sporočilu zapisali v upravi Alposa. Približno 105 upnikov Alposa je skupno prijavilo za 203,4 milijona € terjatev, prisilni upravitelj Alposa Andrej Marinc pa jih je priznal v višini 151,3 €. Terjatve upnikov bodo poplačane v višini 55 %, rok za njihovo plačilo je 13 let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.

Kdo bo prispeval sveži kapital, kako bo potekalo prestrukturiranje podjetja in kako bo z morebitnim zmanjševanjem števila zaposlenih za zdaj, uradno še ni nič znanega. Predsednik uprave Ljubomir Osovnikar je za Delo namignil na eno izmed prihodnjih potez vodstva: »Alpos se namerava po končani prisilni poravnavi dezinvestirati s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja, tudi prostorov v pritličju in pretežnem delu prvega nadstropja poslovne stavbe na Cesti Leona Dobrotinška. Prostore nameravamo prodati ali ponuditi v zakup najboljšim ponudnikom, pod temi pogoji ima skladno z že začetimi pogovori prednost občina Šentjur. Kdaj bi posel lahko uresničili, je odvisno od investitorja.«

Kot je znano, se kot investitor omenja tudi Občina Šentjur, saj naj bi skušala v poslovne prostore Alposa preseliti sodišče, ki bi po morebitni rušitvi starega kulturnega doma in gradnji kulturnega centra ostalo brez prostorov.

L.H. / Šentjurske novice, 27. 7. 2011

 

V sredo, 24. avgusta, bo skupščina delničarjev Alposa. Med predlaganimi sklepi sta tudi, da skupščina ne podeli razrešnice upravi za leto 2010, kakor tudi, da skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010.