Dobje po volji opozicije?

4. 2. 2011 7:55

 

Na lokalnih volitvah 2010 v Dobju se je tehtnica odločanja na občinskem svetu prevesila na stran petčlanske opozicije (Čadej, Kovačič, Gračnar, Doberšek in Plemenitaš Fuchs), kar je bilo občutiti že na konstitutivni seji občinskega sveta, še bolj pa na 2. redni seji občinskega sveta, ki je bila konec decembra. Ali lahko OS prevzame vajeti vodenja v svoje roke?

Občinska uprava brez zaposlenih?
Le dan pred sejo je župan Franc Leskovšek sklical krizni sestanek. Z odhodom je zagrozila direktorica občinske uprave Andreja Gradič, ki pa naj ne bi bil nezanemarljiv, saj predstavlja tretjino zaposlenih na občinski upravi. Poleg tega je odgovorna za vse večje projekte v Dobju, med drugim za projekt stara šola ter za pripravo proračuna. Župan je predstavil njeno pisno vlogo za razrešitev v skladu s 83. členom Zakona o javnih službencih.
V primeru razrešitve bi lahko bila Gradičeva premeščena na delovno mesto znotraj občinske uprave, ustrezno njenemu nazivu in za katero izpolnjuje pogoje, če pa takšnega delovnega mesta ne bi bilo, bi bila upravičena do odpravnine. Njena želja po razrešitvi pa naj bi izhajala z nestrinjanjem s članico NO, predlagano s strani predsednika SD Karla Čadeja. Župan je predstavil prošnjo še ene od preostalih dveh zaposlenih javnih uslužbenk, ki bi želela skleniti delovno razmerje na Centru za socialno delo Šentjur.

Pet ZA, dva PROTI …
Seja je potekala v razmerju pet za in dva proti. Župan je moral popustiti že pri dnevnem redu in nanj uvrstiti točko o prenehanju mandatov predstavnikov sveta Zavoda OŠ Dobje. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja in imenovanja Matej Gračnar je podal ugotovitve komisije, da v svetu šole prenehajo mandati Jožici Salobir, Branku Uduču ter Ivanu Tovorniku. Komisija se je pri Salobirjevi in Uduču sklicevala na statutarno določilo, da ob prenehanju mandata članom občinskega sveta preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta. Pri Tovorniku so glasovali o nezaupnici.

Stara šola – investicija desetletja?
Analiza stroškov in koristi za projekt Rekonstrukcija objekta stara šola je bila na točko dnevnega reda uvrščena naknadno, kot poročevalka pa je pojasnila podala direktorica RA Kozjansko mag. Andreja Smolej. Rekonstrukcija stare šole je bila v maju 2010 prijavljena na javni razpis za razvoj regij. Vrednost investicije Kulturno turističnega centra bo znašala 643.500 evrov. Stara šola bo omogočala nadaljnji razvoj kulture, razstavni prostori bodo namenjeni izvajanju galerijskih in drugih kulturnih aktivnosti. V Dobje bo privabila večje število obiskovalcev, zagotovljeni pa bosta tudi dve novi delovni mesti. Še vedno pa je bil prisoten dvom o smotrnosti projekta.

Ostale točke dnevnega reda
Med drugim je občinski svet Dobje potrdil sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ostaja že tretje leto nespremenjen in znaša 0,0021 evra. Svetniki so soglasno potrdili sklep o financiranju čakanja na delo na domu za delavca Romana Pušnika, v deležu za hišnika vrtca in voznika šolskega minibusa. Potrdili so tudi sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za projektno dokumentacijo ceste Jezerce-Repuš in za izdelavo elaborata doma upokojencev. Župan je na vprašanje svetnice Natalije Plemenitaš Fuchs glede nedavnega izklopa brezžičnega interneta v Dobju podal odgovor, da interneta ni, saj se boji tožbe bližnjega soseda.

Delovna telesa in nadzorni odbor
V mandatu 2010-2014 bodo v različnih odborih delovali:

Nadzorni odbor: Renata Pušnik, Irena Salobir, Ernest Rajh (predstavniki občanov)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Matej Gračnar, Magdalena Doberšek, Natalija Plemenitaš Fuchs
Odbor za kmetijstvo: Karl Čadej, Edvard Kovačič, Franci Leskovšek ml. (občinski svetniki), Ivan Fajdiga, Igor Gradič, Andrej Petelinšek (občani)
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: Natalija Plemenitaš Fuchs, Matej Gračnar, Branko Uduč, Bojan Guček, Klemen Žibret, Helena Volasko
Odbor za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: Edvard Kovačič, Karl Čadej, Franci Leskovšek ml., (svetniki), Božidar Žibret, Branko Bezgovšek, Božo Robič (občani)
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: Matej Gračnar, Magdalena Doberšek, Branko Uduč (svetniki), Boštjan Jager, Mateja Žavski Bahč, Matej Leskovšek (občani)
Statutarno pravna komisija: Natalija Plemenitaš Fuchs, Karl Čadej (svetnika), Simon Salezina (občan)

jg / Šentjurske novice, 26. 1. 2011

 

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X