Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

3. 2.: Na čelu slovenskih turističnih krajev


V Rogaški Slatini so lani vnovič zabeležili znatno večji obisk, kot v 1959. letu. Medtem ko je znašalo število nočitev (oskrbnih dni) 1959. leta 210.000, se je lani ta številka povzpela na že na 244.000. Posebno razveseljivo je naraščanje števila inozemskih obiskovalcev. Ta podatek je razveseljiv tembolj, ker smo lani tako v slovenskem kot v državnem merilu zabeležili padec inozemskega turizma. Razveseljiva je tudi ugotovitev, da je delež inozemskega turizma že narasel na deset odstotkov celokupnega obiska in da znaša povprečna doba bivanja tujcev v tem kraju 10,6 dni (jugoslovanski oziroma slovenski povpreček znaša tri oziroma štiri dni).

Po začasnih podatkih lahko sklepamo, da se bo Rogaška Slatina v lanskem letu uvrstila na čelo slovenskih turističnih krajev. Njena privlačnost mora biti zares precejšnja, saj so prometne zveze najslabše. Zaradi stalnih rekonstrukcij je železniška proga večkrat prekinjena, cesta od Štor do Podplata pa v takem stanju, da nujno odvrača slehernega motoriziranega turista.

Celjski tednik, 3. 2. 1961