Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

3. 9.: Komunalni problemi


Eden izmed perečih problemov samega Šentjurja je oskrba z vodo. Obstoječi vodovod, ki napaja območje trga, vsekakor ne zadostuje. Prvotna rešitev tega problema je predvidevala izvirek v Krajnčici, vendar njegova kapaciteta zadostuje le za potreba prebivalstva Krajnčice in deloma Hrušovca. Problem bo možno rešiti samo z napeljavo vode od drugod (Špitalič, Dolga Gora), za kar bo potrebno vložiti znatna sredstva. To bo v perspektivi in v nadaljnjem razvoju Šentjurja edina možna rešitev.

V občini je čutiti dokajšnje pomanjkanje po obrtnih storitvah. Nekatere obrtne stroke so docela odmrle, na kar je predvsem vplival davčni sistem, ki je bil za obrtno stroko nestimulativen in so se zaradi tega poklicni obrtniki raje zaposlovali v drugih panogah gospodarstva. Lani, oziroma letos je število obrtnikov močno porastlo, vendar je premalo tistih strok, ki neposredno služijo potrebam prebivalstva (kovači, čevljarji, krojači). Občinska skupščina si prizadeva, da bi te pomanjkljivosti s pravilno politiko na področju obrtništva izboljšala, kar je v zadnjem času že rodilo določene uspehe.

Celjski tednik, 3. 9. 1965