Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

2. 8.: Šentjur in Šmarje nerazvita


Med 12 občinami v Sloveniji, ki so doslej imele status manj razvitih, ostajajo po oceni nove slovenske vlade manj razvite občine Šentjur, Šmarje, Lenart in Ormož. (Manj)razvitost so ocenjevali po doslej veljavnih merilih ter tudi menili, da potrebujejo pomoč kraji, ki pokrivajo skoraj polovico ozemlja republike ter 18 odstotkov občanov. Vlada bo prispevala predvsem kot soinvestitor. Po novem letu so predvidene spremembe doslej veljavnega sistema.

Novi tednik, 2. 8. 1990