Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Z novinarske konferenece PU Celje o delu posebne skupine za nadzor prometa


V letu 2005 je  na območju Policijske uprave Celje  v prometnih nesrečah umrlo 32 ljudi.   V leta 2006 27, v letu 2007 smo zabeležili 41 smrtnih žrtev prometnih nesreč, v letu 2008 33 in v letu 2009 25 smrtnih žrtev.  Podatki za Slovenijo so naslednji . V obdobju 2005-2009 je na slovenskih cestah umrlo  257, 262, 294, 214, 171 oseb.  V petih letih je v prometnih nesrečah v Sloveniji  umrlo  1198 ljudi.

 

Na območju Policijske uprave Celje so bili obdobju v tem obdobju še posebej izstopajoči podatki  v zvezi s problematiko alkohola v cestnem prometu. V  letu 2008 je namreč 17 ljudi od 33  ih umrlo zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. V letu 2009 pa 17 oseb od 25 ih.

 

Slabo stanje varnosti cestnega prometa in še posebej negativno izstopajoči podatki v zvezi  s problematiko alkohola v cestnem prometu so  v začetku leta 2009 privedli do nujne vključitve  širšega kroga subjektov k izvajanju aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu, kar se še posebej odraža na področju preventivnih aktivnosti. Prav tako smo s 1. januarjem 2010, na Policijski upravi Celje začeli z izvajanjem poskusnega projekta na področju varnosti cestnega prometa in delom posebne skupine za nadzor cestnega prometa.  

 

Trimesečno obdobje je sicer prekratek čas za povsem realno in gotovo oceno učinkov projekta in dela posebne skupine, kljub temu pa je vrsta pokazateljev, ki kažejo, da smo na pravi poti in da je nadzor cestnega prometa z ustanovitvijo skupine pridobil na kakovosti. 

 

Stanje varnosti cestnega prometa v prvem  trimesečju  leta  2010 na območju Policijske uprave Celje

 

V primerjavi z enakim obdobjem 2009 smo v 1. trimesečju 2010 obravnavali 6 % manj prometnih nesreč, od tega:

 

Ø       50 % več prometnih nesreč s smrtnim izidom. Letos  so v treh prometnih nesrečah v prvem trimesečju  umrle tri osebe, lani v istem obdobju pa v dveh prometnih nesrečah dve osebi.

Ø       27 % manj prometnih nesreč s telesnimi  poškodbami, v katerih je bilo:

5 % manj hudo in 30 % manj lahko telesno poškodovanih udeležencev;

Ø       111 % več prometnih nesreč z materialno škodo

 

jan.-marec

PROMETNE NESREČE

POSLEDICE

SKUPAJ

s smrt. izidom

s telesnimi poškodb.

z materialno škodo

mrtvi

hudo telesno poškodovani

Lahko teles. poškodovani

2009

602

2

267

333

2

19

396

2010

567

3

194

370

3

18

279

2009/2010 

94 %

150 %

73 %

111 %

150 %

95 %

70 %

 

Letos so v  prometnih nesrečah  do 11. maja 2010, na območju Policijske uprave Celje umrle 3 osebe, lani v enakem obdobju jih je umrlo 8.

 

Alkohol kot sekundarni vzrok za nastanek prometnih nesreč

 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč so povzročili 7,7% (12,1% v 1. trimesečju leta 2009) vseh prometnih nesreč,  od tega 2 prometni nesreči s smrtnim izidom (1 v primerjalnem obdobju). Od 513 povzročiteljev (562 v letu 2009), je bilo 45 (63 v letu 2009) takšnih, ki so bili pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkohola pri alkoholiziranih povzročiteljih prometnih nesreč znaša 1,09 (1,11 v letu 2009) g/kg alkohola v krvi.

 

 

Kršitve cestno prometnih predpisov in izvedeni ukrepi pri nadzoru cest

 

Nadzor cestnega prometa smo v večji meri usmerili k vzrokom  najhujših prometnih nesreč, hujšim  cestno prometnim prekrškom, predrzni vožnji, večkratnim  kršiteljem cestno prometnih predpisov, nadzoru tovornih vozil, pešcem , voznikom enoslednih vozil in drugim.

 

Nadzor cestnega prometa smo še posebej usmerili v hujše kršitve v zvezi s hitrostjo in smo tako bistveno povečali kršitve po točkah C, D in E , torej v naselju in izven naselja nad 20km/h in na avtocesti nad 30km/h,  več kot je omejitev hitrosti.

 

–       delež ugotovljenih kršitev se je povečal za 41 % po točki C oz. 11 % po točki D ter 35 % po točki E na avtocestah (kljub neugodnim vremenskim razmeram).

 

Posledično pa se je zmanjšalo število vseh ugotovljenih cestno prometnih prekrškov v zvezi hitrosti za 53%. 

 

Letos je bilo ugotovljenih 838 (563; +49%) več kršitev vožnje pod vplivom alkohola, s tem, da se je število odrejenih preizkusov alkoholiziranosti zmanjšalo za 17%.

 

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo v prvih treh mesecih  pridržanih 397  oseb, kar je za 35% več kot lani, ko smo jih v enakem obdobju pridržali  294.

 

Vse policijske enote se ukrepale zoper večkratne kršitelje hujših cestno prometnih prekrškov. Med drugim je bilo zaseženih kar 98 vozil, kar je za 197% več kot lani, ko smo jih v enakem obdobju zasegli 33.

 

Pri ostalih ključnih cestno prometnih prekrških  so indeksi naslednji:

 

Prehitevanje 119, prednost 148, stran/smer 109, neustrezna razdalja 870 (še posebej nadzor tovornih vozil na avtocesti po prometni nesreči  s požarom v predoru Trojane in ostale…), alkohol 149, vozniško dovoljenje 111.

 

Delo posebne skupine za nadzor cestnega prometa, v kateri je šest policistov iz celotne Policijske uprave Celje in vodja skupine in  deluje v okviru Postaje prometne policije Celje, se je izkazalo kot izredno učinkovito pri obravnavi hujših cestno prometnih prekrškov in  obravnavi večkratnih kršiteljev. Pri nadzoru policisti uporabljajo civilna službena vozila, motorna kolesa, provide, laserske merilnike hitrosti, video kamere, z opazovalci cestnega prometa, skupinskim delom, ločenim delom, s sporočanjem cestno prometnih prekrškov  ter  z nadzor cestno prometnih predpisov  v zvezi  z alkoholom, čim bliže izvoru.

 

Velik poudarek je vseskozi na pomoči občanov in  še posebej reakciji na vsako prijavo na interventno številko Operativno komunikacijskega centra  113. Zabeležili   smo več prijav objestne vožnje ter vožnje pod vplivom alkohola. V vseh primerih smo  občanom posredovali povratne informacije o ukrepih v zvezi s prijavami. V 123 primerih ni bilo ukrepov, v 45 primerih pa so bili. 

 

ZAKLJUČEK:

 

Pri podaji kratke ocene stanja varnosti cestnega prometa  moramo omeniti vrsto kakovostnih preventivnih aktivnosti, v katere so se vključili   tudi  zunanji subjekti, predvsem  Celjska interdisciplinarna akcijska skupine za varnost v cestnem prometu. Sodelovali smo pri izvedbi krvodajalske akcije z izdajo posebne nalepke, v  akciji 40 dni brez alkohola,  skupaj smo izvedli strokovni simpozij Dejavniki varnosti cestnega prometa, kjer je sodelovalo 15 gostov z vseh področij, ki se kakorkoli povezujejo z varnostjo cestnega prometa. Veliko  preventivnih  aktivnosti smo tudi letos namenili voznikom motornih koles, voznikom tovornih vozil, kolesarjem. Sodelovali smo tudi v Varni ulici na sejmu Moto boom, Avto in vzdrževanje. Posebno pozornost pa vseskozi namenjamo problematiki alkohola –   nadzoru nad točenjem alkoholnih pijač  alkoholiziranim  osebam in  nadzor obratovalnega časa gostinskih objektov.

 

Če na kratko povzamemo skupne značilnosti ocenjevalnega obdobja, lahko ugotovimo, da smo na pravi poti k večji kakovosti  nadzora cestnega prometa  in s tem tudi večji varnosti v cestnem prometu.  Ugotavljamo, da je imela na varnost v cestnem prometu velik vpliv tudi zakonska uvedba obligatornega pridržanja voznikov z višjimi stopnjami alkohola in zaseg vozil večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov, kije začela veljati maja 2008.  

 

Z  aktivnostmi usmerjenimi v hujše cestno prometne prekrške, najpogostejše vzroke hujših prometnih nesreč , večkratne kršitelje in ostale bomo vsekakor nadaljevali oziroma  jih stopnjevali, s ciljem, da se čim bolj približamo viziji nič mrtvih v cestnem prometu!  Ugotavljamo tudi, da so udeleženci cestnega prometa  dobro seznanjeni z uvedbo poskusnega projekta in ustanovitvijo  posebne skupine za nadzor cestnega prometa.

 

Vsekakor je varnost cestnega prometa  še vedno najbolj odvisna od ravnanja in ozaveščenosti vsakega posameznika v cestnem prometu. Zato vse udeležence znova pozivamo k upoštevanju cestno prometnih predpisov, strpni, defenzivni, varčni vožnji in  da policistom nikoli več ne bi bilo potrebno svojcem  sporočati žalostnih novic o smrti ali trajnih posledicah najbližjih.

 

Podatke je zbral in pripravil Edi Baumkirher komandir Postaje prometne policije Celje.