Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

29. 4.: Uspešen zbor volivcev v Lisičnem


Krajevni ljudski odbor Lesično je sklical v Pilštanju zbor volivcev, da se pogovorijo o odkupih v letu 1950, oddaji mleka in setvenem planu. V navzočnosti zastopnika OLO so se dotaknili tudi zaostankarjev iz leta 1949. teh je malo in še ti so izjavili, da bodo svoje obveznosti izpolnili.

Ugotovili so, da je bil setveni plan skrbno izdelan, le v dveh primerih bo treba predpisano setveno površino znova pregledati. V kolikšni mero so posamezni dejansko izvršili plan, se bo setvena komisija še posebej prepričala, ko bo površine pregledala. Razrez mleka je zborovalce dalje časa zamudil, ker so hoteli vedeti, zakaj je predpisano temu več, onemu manj mleka. Tovarišica tajnica je vsak tak primer pojasnila. Končno so se z malimi izpremembami zedinili, da je razrez mleka pravilen.

Prav posebno so se zborovalci zanimali, če so bili sklepi zadnjega zbora izvršeni. Razveseljiv pojav, ki dokazuje, da so volivci povezani s svojim krajevnim odborom. Tako je izvršni odbor pojasnil, da apnenica še ni v obratu, ker še ni razstreliva. Tudi javna tehtnica v Lesičnem še ni prevzeta, ker si jo merodajni ljudje vkljub obljubam še niso ogledali.

Celjski tednik, 29. 4. 1950