Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

20. 3.: Nič več izgubaši


Ko so v TOZD cevarna Alpos sredi minulega meseca sprejeli stabilizacijski program, so izpostavili, da lahko h končnemu dohodku veliko doprinese predvsem bolje izkoriščeni delovni čas. Za minulo leto se lahko v tem tozdu pohvalijo z dobrimi rezultati. Pravzaprav delavce iz tega tozda že nekaj let ne moremo šteti med »izgubaše«.

Pole boljše izkoriščenega delovnega časa in ob zmanjšanju bolniškega staleža, bodo v cevarni skrbeli za delovno disciplino, in sicer tako, da bodo pregledali opise nalogi in opravil po delovnih mestih in jih prilagodili dejanskim potrebam. Pravočasna zagotovitev reprodukcijskega materiala je tudi ena izmed pomembnih postavk na novo zastavljenega plana.

Posebno poglavje so namenili tudi inventivni dejavnosti. Konstituirali bodo komisijo za inovacije in pospešili njeno delo ter preko svojega lista Informator delavce dodobra seznanili z najpomembnejšimi točkami pravilnika o inovacijah.

V tozdu, kjer je zaposlenih 188 delavcev, so lani proizvedli 38.000 t črnih cevi in 650 t aluminijastih. Za letos načrtujejo 6% porast proizvodnje, kar pomeni, da bodo poslali na trg 40.000 t črnih 900 t aluminijastih cevi.

Novi tednik, 20. 3. 1980