Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

26. 2.: Na Šmarskem sodobni hlevi


Živinoreja je med kmetijskimi panogami za Šmarsko najvažnejša. Po načrtu nameravajo že v tem letu povečati stalež živine, posebno pri kmetijskih zadrugah in v kmetijskem gospodarstvu Jelšingrad. Poleg močne krmske baze pa bodo poskrbeli tudi za hleve. Živinoreja se ne more uspešno razvijati, če bo živina v manjših gručah razdrobljena po slabih in malih hlevih. Le široki, odprti hlevi omogočajo tehnično dobro organizirano oskrbo živine in mlečno proizvodnjo.

Eden prvih odprtih hlevov za ca. 100 glav goved bo že spomladi v prvih toplejših dneh usposobljen za obratovanje in to pri KG Jelšingrad, kjer naglo prehajajo na nove oblike kmetovanja, posebno še sedaj, ko se je po združitvi s kostrivniškim in rogaškim področjem kmetijsko gospodarstvo občutno povečalo. Novi direktor ing. Andrej Marinc upa, da bodo prav živinoreja in sadjarstvo najosnovnejša v gospodarstvu posestva.
Teže je vprašanje hlevov pri kmetijskih zadrugah, ki prehajajo na lastno proizvodnjo in želijo ustvariti donosne črede živine. V Lesičnem bi nujno potrebovali velik hlev, ker je proizvodnja v treh oddaljenih hlevih vendar predraga.

Celjski tednik, 26. 2. 1960