Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

14. 2.: Po polžje do doma krajanov


Krajevna skupnost Šentvid pri Grobelnem je mejna krajevna skupnosti med šentjursko in šmarsko občino. Okoli 1300 prebivalcev ima, večina odraslih se vozi vsak dan v najbližja industrijska središča, kajti za intenzivno kmetovanje je na tem delu šmarske občine premalo ravnih površin. Pridobitve zadnjih let telefonija, vodovod, sto hektarjev melioriranih kmetijskih površin in izgradnja nekaterih cestnih povezav.

Trenutno največji problem je nadaljnja gradnja doma krajanov, ki je že kar žalostna podoba »mirovanja« ob cesti, ki vodi v šmarsko občinsko središče. Dom krajanov so v Šentvidu pričeli graditi leta 1978, potem ko jim je potres močno poškodoval stari gasilski dom, v katerem so se krajani dobivali. Po potresu je v Šentvidu zrasla tudi nova šola, žal pa so si jo bistri načrtovalci zamislili brez telovadnice, kot da šentviški mladini telesna vzgoja ni potrebna.

Malov večja dvorana bo omogočala delo različnih organizacij, obenem pa bo služila tudi kot telovadnica za šolarje in rekreacijo odraslih. Ob polžji gradnji doma krajanov pa je vendarle treba povedati, da sta precej sredstev prispevali tudi občinska in republiška kulturna skupnost.

Novi tednik, 14. 2. 1985