Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

19. 1.: Vsako leto nad tisoč meritev


Junija bo minilo deset let, odkar ima šentjurska občina lastno geodetsko upravo. Področje uprave obsega 47 katastrskih občin v enajstih krajevnih skupnostih s površino 23.980 hektarov, na kateri je 79.179 parcel, kar pomeni, da je njihova povprečna velikost zelo majhna, saj meri komaj 0,3 ha. S komasacijami, ki so že bile in so še v teku, se bo število parcel zmanjšalo. Celotno delo opravlja šest geodetov in dve administratorki.

Konec minulega leta so z uvedbo programa RISZK (računalniško informacijski sistem zemljiškega katastra) izredno posodobili svoje delo. Avtor programa je dipl. ing. geodezije Marjan Gubenšek iz Prevorja in dela na Razvojnem centru v Celju.

Bistvo računalnika je v tem, da so celotni zemljiškoknjižni postopki izredno skrajšani. Tisti, ki so prej trajali domala dve leti, so sedaj opravljeni v enem letu. GU opravi na leto nad tisoč terenskih meritev, zardi številnih zemljiškoknjižnih zadev pa jo letno obišče nad pet tisoč občanov.

Večer, 19. 1. 1990