Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

20. 12.: Center za socialno delo v Šmarju deluje leto dni


Center za socialno delo v Šmarju pri Jelšah je bil ustanovljen koncem leta 1982, kot samostojna delovna organizacija posebnega družbenega pomena pa je začel delovati lani. Danes je na posameznih področjih dela zaposlenih devet strokovnih delavcev, od teh dva v administraciji.

Delo je v letu dni dobro in organizirano steklo. Zlasti je pomembno dejstvo, da Center dobro sodeluje s službami sisov in še posebej s krajevnimi skupnostmi. Reševanje posameznih problemov je skupno, pravočasen signal iz krajevnih skupnosti pa često olajša delo in rešitev problema.
Glede na demografsko strukturo prebivalcev šmarske občine se najbolj povečuje obseg dela na področju varstva ostarelih občanov. Družbeno denarno pomoč kot edini vir preživljanja prejema 30 upravičencev, denarno pomoč kot dopolnilni vir pa 238. V rejništvu je 57 otrok, s problemom odvzema otroka pa so se morali socialni delavci letos srečati štirikrat.

Po številu mladoletnih prestopkov in prestopnikov je občina Šmarje pri Jelšah v naši republiki na vrhu. To stanje je že nekaj let enako, prevladujejo pa lažja kazniva dejanja. Problem mladoletnega prestopništva je najtesneje povezan z alkoholizmom v družinah.

Novi tednik, 20. 12. 1984