Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

10. 12.: Odstranimo glavno oviro kulturnoprosvetne dejavnosti v Šentjurju


V petek so v Šentjurju zborovali kulturnoprosvetni delavci. Iz poročil in razprave je razvidno, da je vsem sekcijam glavna ovira pomanjkanje prostorov. V glavnem sta bili najaktivnejši dramska in pevska sekcija KUD Bratov Ipavcev. Z Miklovo Zalo in Vasovalcem so gostovali v Štorah, Pristavi, Ponikvi, mladina pa s Pogumnim Tončkom v Šmarju pri Jelšah.

Vse delo društva se odvija v »zadružnem domu«. Zadružni pa je samo po lastništvu. V domu uživajo gostoljubje vsi odseki KUD Bratov Ipavcev in občinski ljudski odbor. Da, še kino podjetje je tu doma. KUD in kino podjetju je na razpolago samo ta prosvetna dvorana, saj druge v Šentjurju ni. Nekaj časa so imeli mir v novih prostorih, v preteklem letu pa so pričeli s preselitvami pisarniških prostorov občinskega odbora. Zato so tudi odseki KUD imeli vsako vajo v drugem prostoru. Prišli so hladni meseci, prostori nezakurjeni, električna napeljava pokvarjena, kratki stiki se prepogosto ponavljajo in resno ovirajo delo.

Kdo je pravzaprav gospodar v poslopju? Občinski ljudski odbor pravi, da ni lastnik hiše, kino podjetje tudi ne, še manj seveda KUD. Pri garderobi prosvetne dvorane ni sanitarnih naprav. Kritičen položaj je rešil KUD, ki jih je dal napraviti na svoje stroške. Zmanjkalo je vode, a ni gospodarja, da naroči in plača popravilo vodovoda. Kje je rešitev tega perečega problema, ki ovira delovanje kinopodjetja in KUD, seveda tudi občine? Dajte kulturni dom kulturnoumetniškemu društvu, naj KUD postane gospodar tega doma, ki je v glavnem le kulturni dom in je tudi grajen v te svrhe.

Savinjski vestnik, 10. 12. 1954