Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

5. 11.: Ješovec pri Kozjem med najboljšimi


K najboljšim vaškim odborom SZDL v tem delu Kozjanskega prištevamo Ješovec pri Kozjem, kjer so vsakokratni sestanki dobro obiskani. Tako je bil 29. oktobra lep sončen dan, ljudje so hiteli s pospravljanjem zadnjih poljskih pridelkov, vendar so se zvečer polnoštevilno udeležili sestanka. Predsednik občinskega odbora SZDL Kozje je povedal, kako se imamo pri nas doma in kaj je novega zunaj naših meja. Potem so se pomenili o tržaškem sporazumu. Pri razgovorih o komuni se je poznalo, da so ljudje o njenem bistvu že kar dobro poučeni. Odbor bo skrbel, da bo vsa vaška mladina vključena v LMS in tam tudi delala. Potem so pregledali, če je članarina povsod plačana in če imajo tudi vsi izkaznice. O vsebini občinske konference so delegatje svoje članstvo že poprej seznanili, na sestanku so se le vpraševali, če še dolgujejo kakšno neizpolnjeno nalogo.
Ješovec je tudi v času, ko so bili še odkupi, brez godrnjanja prispeval k skupnosti, z udeležbo pri katerihkoli volitvah je bil vselej na čelu, pri prostovoljnih akcijah ni nikoli zaostajal, ker je bilo članstvo povezano s svojo organizacijo, ta pa s krajevno oblastjo.
Posamezniki iz Ješovca so že zgodaj sodelovali v Osvobodilni fronti, vaški odbor pa je bil ustanovljen oktobra 1944, čeprav je bila takrat še močna nemška posadka v Kozjem.

Savinjski vestnik, 5. 11. 1954