Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

14. 11.: TTKS k množičnosti


Prav te dni so v polnem teku kandidacijske konference za sestavo odborov in skupščin interesnih skupnosti. Na teh konferencah, ki so v vseh delovnih organizacijah, ustanovah, seznanjajo občane z delom in uspehi različnih skupnosti v minulem letu in predlagajo načrte za leto 1975.
Ena izmed njih, Temeljna telesno kulturna skupnost, je bila ustanovljena šele lani, ko je na področju svoje občine našla razmeroma slabo razvito telesno kulturo. Že v letošnjem letu pa je dosegla znatne premike v povečanju množičnosti in pridobitvi novih prostorov za telesno kulturo. Materialni pogoji so se v društvu znatno izboljšali, kar pa ne moremo trditi za kadre; prav zato v nekaterih društvih še ni prišlo do večjih premikov. V občini je čutiti veliko pomanjkanje stadiona z atletsko stezo, kjer ib lahko organizirali večja občinska in medobčinska tekmovanj. V letu 1975 bodo pripravili načrte za stadion – kakih posebnih izgledov za njegovo izgradnjo v letu 1975 pa zaenkrat ni. Ker sta od lani v občini odprti že dve telovadnici, so se možnosti za zimsko vadbo znatno izboljšale. Z gradnjo nove šole na Ponikvi, pri kateri bo tudi telovadnica in ki bo nared do konca septembra 1975, se bodo tudi tam delovni pogoji znatno izboljšali.
Osnova usmeritev TTKS v letu 1975 bo v množičnosti organizacije krosov, smučanja, kolesarjenja, akcije naučimo se plavati in širitvi sindikalnih športnih igre, nadalje v pridobivanju kadrov s štipendiranjem in izgrajevanju objektov za razvoj množične telesne kulture v občini. Sem sodi asfaltiranje šolskega igrišče v Dramljah, priprava del za izgradnjo stadiona v Šentjurju ter sodelovanja pri izgradnji telovadnice pri osnovni šoli v Gorici pri Slivnici.

Novi tednik, 14. 11. 1974