Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

22. 10.: Zbor volivcev in drugo


Volivci iz Drenskega Rebra, Lesičnega in Pilštanja so se na svojem zboru izjavili za priključitev h komuni v Kozjem, kamor že od nekdaj težijo po svoji legi in gospodarskih prilikah in jim je Kozje tudi najbližje. Volivci želijo, da bi imeli v Kozjem sodišče in pozdravljajo namero, da bi tam bila tudi poslovalnica Narodne banke. Odvišni pripombi tovariša iz Drenskega Rebra, da bo Kozje izkoriščajo sosednje kraje, so se volivci smejali in povedali, da bodo volili v komuno ljudi, ki bodo skrbeli za gospodarski in kulturni dvig vsega Kozjanskega. Med razpravo je zlasti tov. Jakob Leskošek nanizal vrste zadev, ki jih bo zajela bodoča komuna, ki ima v Kozjem vse pogoje za razvoj. Dokler se ne bodo najdišča premoga polno izkoriščala, bodo služila domačim potrebam, saj so gozdovi na tem področju izčrpani. V Kozjem bo s pomočjo okraja kmalu začetek tekstilne industrije.

Savinjski vestnik, 22. 10. 1954