Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

2. 10.: Kdo je odgovoren za nogomet v Rogaški Slatini?


Nogometno društvo v Rogaški Slatini obstaja že od osvoboditve. Sprva je šlo vse po predvidenih načrtih do leta 1957. Zaradi pomanjkanja čuta odgovornosti posameznih članov uprave in nediscipline posameznih igralcev, je bil klub tedaj tik pred razpadom. Na izredni skupščini društva, ki je bila sklicana na pobudo sindikalne podružnice steklarne »Boris Kidrič«, je bilo izvoljeno novo vodstvo društva. Kljub raznim problemom, med drugim tudi finančnim težavam, se je delo normaliziralo in uspehi niso izostali. V jesenskem delu tekmovanja 1963 pa so zopet nastopile težave, ki so dosegle vrhunec v letošnjem jesenskem delu tekmovanja. Maloštevilnih sej, ki so bile sklicane, so se od 13 članov udeleževali kvečjemu trije ali štirje. Treningov se je udeleževalo največ osem igralcev, moštvo pa potrebuje najmanj 13 sposobnih igralcev za prvenstvena tekmovanja. Tako ni čudno, če so se kmalu pokazali neuspehi. Torej v čem je vzrok?
Zadnje seje, ki je bila sklicana za člane uprave in igralce, se je udeležilo skupaj 12 ljudi. Povabljeni so bili tudi predstavniki nekaterih podjetij v Rogaški Slatini. Nobeno pa ni poslalo svojega zastopnika, s čimer je njihova nezainteresiranost na dlani. Tako se pojavlja vprašanje: »Čigavo je nogometno društvo Steklar?« Edina podporna stebra društva sta sindikatna podružnica steklarne ter občinska zveza za telesno kulturo s svojimi skromnimi finančnimi sredstvi.
»Steklar« je zopet pred kapitulacijo. Denarja, volje, discipline in zanimanja ni. Ali bomo dovolili, da bo izumrla edina športna panoga v Rogaški Slatini?!

Novi tednik, 2. 10. 1969