Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

3. 9. : Slivnica napoveduje tekmovanje vsem ekonomijam kmetijskih zadrug


Kljub vsem težavam so v Slivnici pri Celju ustanovili zadružno ekonomijo iz zemlje, ki so jo vložili zavedni zadružniki.
Ekonomija se bavi z živinorejo in poljedelstvom, pri čemer se kažejo vidni uspehi. Izkazati se hoče posebno pri oddaji zelenjave, oljaric, krompirja in vina. Oddajo je izpolnila do danes v zelenjavi 90 %. Imajo pet članov, ki z zavednostjo delajo in dajejo zgled ostalim kmetom. Prejeli so že precejšnjo količino bonov za nakup industrijskega blaga. Kmetje, ki so do sedaj stali ob strani, so se vidno začeli zanimati za zadrugo.
Mnogo je k razvoju ekonomije z udarniškim delo doprinesla mladina, AFŽ organizacija in predvsem frontna organizacija. Ustanovljeni so tudi obrtni odseki, ki zelo živahno in uspešno delujejo. Zadali so si važne naloge, katere bodo brezpogojno izvršili. Napovedali so tekmovanje vsem zadružnim ekonomijam okraja Celje-okolica v sledečih točkah:
1. Katera ekonomija bo prva izvršila drugo košnja.
2. Katera ekonomija bo časovno najboljše spravila poljske pridelke.
3. Katera ekonomija bo najboljše izvršila plan jesenske setve.
4. Katera ekonomija bo imela lepšo živino.

Celjski tednik, 3. 9. 1949