Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

16. 9.: Prva živinorejska razstava v Kozjem


Medzadružni živinorejski odbor za kozjansko področje je priredil 9. t. m. medzadružno živinorejsko razstavo v Kozjem. To je prva razstava na Kozjanskem. Na razstavi so sodelovali člani kmetijskih zadrug Kozje, Polje ob Sotli, Imeno, Lesično in Drensko Rebro. Skupno je bilo na razstavnem prostoru razstavljene preko 200 glav živine. Največ je bilo pomurske pasme, ki prevladuje v tem področju in le malo je živine drugih pasem, kar kaže, da kmetovalci iščejo izhoda v pasmi, ki se na našem področju najbolj obnese.
Komisija za ocenjevanje na čelu s tov. Cizejem, direktorjem kmetijske šole v Šentjurju, je ocenjevala živino. Prvo nagrado za najboljšega bika je dobil živinorejec tov. Zakšen Ivan s Prelaskega, za najboljšo telico tov. Hostnik Anton iz Kozjega, medtem ko komisija ni mogla najti merila za najboljšo kravo.

Savinjski vestnik, 16. 9. 1954