Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

10. 9.: Kako naj bi izgledala bodoča kozjanska komuna


Kozjansko področje je izrazito kmečki predel, ki nosi breme zaostalosti še iz bivše Jugoslavije. Nekateri so mnenja, da zaradi zaostalosti zaenkrat še ne kaže ustanoviti samostojne komune, vendar so mnogi mnenja, da je to ozemlje zemljepisno tako povezan med seboj, da ga gospodarsko in politično ni mogoče ločiti.
Volivci se ogrevajo za samostojno komuno, ki bi izgledala približno takole:
Sedež komune naj bi bil v Kozjem. Občini Polje ob Sotli in Podčetrtek naj bi ne spadala k šmarsko-rogaški komuni, temveč h kozjanski, ker imajo dosti bližje do Kozjega kot v Šmarje. Priključitev žele zlasti vasi Sela, Pecelj in Virštanj iz občine Podčetrtek in prebivalci občine Polje. K tej komuni bi se v celoti priključila tudi občina Lesično. Tudi prebivalci občine Podsreda in Bistrica ob Sotli se zavzemajo za priključitev h kozjanski komuni, ki bi tako imela preko 10.000 prebivalcev in 15.000 ha zemljišč.

Savinjski vestnik, 10. 9. 1954