Rogaške novice ta teden poročajo

22. 8. 2009 9:45

rogaske noviceTa teden v lokalnem časopisu Rogaške novice poročajo o novi ponujeni rešitvi podjetja Rogaška les iz Mestinja, kjer ima delo še 61 ljudi. Ro­gaš­ko les naj bi re­ši­li z us­ta­no­vi­tvi­jo no­ve­ga pod­jet­ja – na isti lo­ka­ci­ji, z ne­ko­li­ko spre­me­nje­nim ime­nom, di­rek­tor os­ta­ja Peter Pusser.

Da je to pra­va pot, mar­sik­do dvo­mi. Ali tudi za­po­sle­ni in v sin­di­ka­tu, smo vpra­ša­li sekretarja območne Zveze svobodnik sindikatov Sreč­ka Ča­tra: »Ver­ja­mem, da mar­sik­do dvo­mi, in to upra­vi­če­no. Tudi mi smo lah­ko skep­tič­ni, ven­dar smo od vseh po­nu­je­nih sla­bih re­ši­tev iz­bra­li naj­manj sla­bo. Do­bra nam na­mreč sploh ni bila po­nu­je­na.«

Pišemo o novih upih nekdanjih delavcev Steklarske nove v stečaju, kjer bi proizvodnja spet lahko stekla, če …

Pred začetkom novega šolskega leta nas je zanimalo, kaj so v šolah na območju Obsotelja in Kozjanskega obnovili in kakšne novosti učencem prinaša september.

Žal poročamo tudi o dveh tragičnih nesrečah; ponedeljkova služba je bila usodna za 31-letnega voznika, stopnice domače hiše pa za težko pokretnega starostnika.

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X