Podžupan poziva, župan odgovarja

5. 8. 2009 14:10

 

Predvčerajšnjim je šentjurski podžupan Jože Artnak posredoval odprto pismo s pobudami v zvezi s potrebnimi ukrepi za blažitev vpliva svetovne gospodarske krize v občinskem okolju.

Besedilo pobude je objavljeno na spletni strani občinskega odbora Liberalne demokracije Slovenije.

 

Odzval se je tudi že župan Občine Šentjur magister Štefan Tisel, ki je v odgovoru zapisal naslednje:

“V Občini Šentjur se dobro zavedamo dejstva, da gospodarska kriza naše občine ni zaobšla. Zato zelo pozdravljamo vsakršne konkretne predloge za omilitev njenih posledic. V občinski upravi smo že pred časom uvedli vrsto ukrepov, ki se nanašajo predvsem na zagotavljanje prihodkov in kar najbolj racionalno porabo proračunskih sredstev. Načrtovanih prihodkov, predvsem od prodaje komunalno opremljenih zemljišč, ne bo možno v celoti realizirati, zato je ogrožena realizacija planiranih projektov. Velika večina svetnikov v občinskem svetu je zato podprla povečanje nekaterih storitev, ki so v pristojnosti občine, saj bi sicer razliko morali pokrivati iz itak osiromašenega občinskega proračuna. Pri tem so bila povečanja cen storitev minimalna, četudi se seveda zavedamo, da je v današnjih časih vsak evro pomemben.

Občinski odbor LDS je v odprtem pismu navedel predloge ukrepov, ki jih je na zadnji seji občinskega sveta med vprašanji in pobudami svetnikov predstavil predsednik odbora, ki je kot podžupan član ožjega političnega vodstva občine.

Kar zadeva konkretne predloge, ki se nanašajo na neposredno blažitev posledic krize občankam in občanom, pa je potrebno poudariti, da imamo v glavni pisarni občinske uprave že uvedeno blagajno, kjer lahko uporabniki storitev občinske uprave plačujejo brez provizije. Tudi javno podjetje JKP Šentjur, d.o.o., ima takšno blagajno že dolga leta uvedeno na sedežu podjetja, kar velja tudi za druge ponudnike javnih, pa tudi tržnih storitev. Drugi javni zavodi, katerih ustanovitelj je naša občina, tudi povečini zagotavljajo neposredno plačevanje obveznosti na njihovih blagajnah, bomo pa jih še pozvali, da to uredijo in primerno objavijo.

Strinjam se, da je podaljšanje plačilnih rokov za uporabnike kratkoročno pozitiven ukrep. Vendar se moramo zavedati, da že sedaj plačilna nedisciplina slabo vpliva na likvidnost občin in podjetij.

Podpiramo socialne transferje in dejavnosti, ki spodbujajo blažitev krize. Z Zavodom RS za zaposlovanje sodelujemo pri programu javnih del, ki je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in temu namenjamo precejšnja proračunska sredstva. Prav tako dobro sodelujemo s prostovoljnimi organizacijami. Območna organizacija Rdečega križa Šentjur s pomočjo številnih prostovoljcev organizirano skrbi za pomoč prizadetim v krizi.”

 

*na sliki je zračni posnetek dela naselja Šentjur; foto: Sandi Potočnik

 

 

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X