Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

18. 8.: Šentjurčani najmanj telefonirajo


Šentjurska občina je z 12 telefonskimi naročniki na sto prebivalcev v regiji na zadnjem mestu. Občinska vlada je leta 1992 spoznala nujnost novih naložb, zato so lani v mestu zgradili novo vozliščno centralo. Lani so prav tako podpisali pogodbo za izgradnjo končnih central po krajevnih skupnostih.

Po lani podpisani pogodbi za izgradnjo končnih central so za Grobelno, Ponikvo ter Dramlje predvideli možnost po 500 telefonskih priključkov, za Kalobje pa 120. Vse omenjene centrale bi poštarji zgradili do konca septembra. Prihodnje leto bodo z gradnjo central nadaljevali v Slivnici (500 priključkov), na Dobju (400), Planini (700), Loki (240) ter na Prevorju (160).

Naložba v naštete končne centrale, medkrajevne povezave, pripravo prostorov ter napajalne naprave stane po podatkih PTT približno 4 milijone DEM. Ta je zagotovila denar iz lastnih sredstev, šentjurska občina pa iz denarja za demografsko ogrožene kraje ter s kreditom za PTT.

Po dogovoru naj bi letos ter prihodnje let pričakalo telefonski priključek približno tisoč novih naročnikov za kar bo potrebno še zgraditi ali dograditi telefonska omrežja. Tako stane izgradnja krajevnega omrežja za Šentjur, Grobelno, Kalobje ter Ponikvo dodatnih 3 mio DEM. Pri financiranju tega sodelujejo poleg PTT bodoči naročnik in sicer s kreditom v vrednosti 2000 DEM (kar naj bi dobili v prihodnjih petih letih nazaj). Bodoči naročniki pa, tako kot v drugih občinah, plačajo po vključitvi še ceno lastnega priključka, ki znaša v celjski regiji 1500 DEM.

Novi tednik, 18. 8. 1994