Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

6. 7.: Na Šmarskem spet dovolj vode


V občini Šmarje pri Jelšah se vse češče srečujejo s problemom oskrbe s pitno vodo. Vse bolj se razvijajo in širijo urbana naselja, industrija, turizem, s tem pa je problem iz leta v leto bolj pereč. Da bi ga dolgoročno rešili, so v Gokopu v Rogaški Slatini, v tozdu Komunala, izdelali projekt vodooskrbe.

Zavedajoč se stanja, so v Komunali že leta 1981 pričeli s hidrogeološkimi raziskavami pitne vode na območju občine. Do leta 1983 so naredili 12 vrtin in s tem pridobili 180 litrov vode na sekundo, to pa je bila osnova za študijo o preskrbi z zdravo pitno vodo.

V prvi fazi bodo novo pridobljene vodne količine iz doline Tinjščice preko Sodne vasi, Pristave in Mestinja pripeljali do Rogaške Slatine in Šmarja. Tako bi obstoječi vodni viri v Loki pri Žusmu, Podčetrtku in Poljčanah, skupaj z dodatnimi viri iz doline Tinjščice, zadostovali za normalno oskrbo do leta 1997.

Novi tednik, 6. 7. 1989