Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

18. 7.: Gradnja novih šol


Potres, ki je v obeh občinah hudo prizadejal vrsto šolskih stavb, terja takojšnje ukrepe. Namesto uničenih šolskih stavb je treba v čim krajšem času zgraditi nove in usposobiti vse poškodovane.

 

V Šmarju pri Jelšah je treba zelo pospešiti I. fazo gradnje in takoj pričeti z II. fazo osnovne šole. Tu je namreč skoncentrirano največ učencev, ki jih je treba na jesen spraviti pod šolsko streho.

 

Podani so vsi pogoji za takojšen pričetek gradnje v Loki pri Žusmu. Idejni projekt za novogradnje šol Zibika, Kristan Vrh, Pristava in Šentvid pri Grobelnem se osvoji s tem, da bi se v Zibiki dodala vsaj še ena učilnica, ki bi delno reševala problem višjih razredov do dovršitve gradnje v Šmarju. Prav tako se prične z gradnjo na Ponikvi. Namesto adaptacije šole na Sladki Gori predlagajo, da poiščejo novo lokacijo.

 

Šola Vinski Vrh še določen čas ostaja popolna osnovna šola in to do možnosti prešolanja višjih razredov na Slivnico. Tamkajšnja stavba je tako poškodovana, da je ne kaže popravljati.

 

Izvajalec montažnih gradenj bo Marles iz Maribora, ki se obvezuje dokončati gradnje do konca novembra.

 

Novi tednik, 18. 7. 1974