Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. 8.: Priprave za združitev kozjanske, rogaške in šmarske občine


Pred dnevi so se sestali v Kozjem predstavniki občinskih političnih forumov iz Kozjega, Rogaške Slatine in Šmarja. Razpravljali so o združitvi vseh treh občin v eno močno, kar je v skladu z nadaljnjo krepitvijo komunističnega sistema.

O koristnosti združitve teh razmeroma šibkih občin je govoril na sestanku predsednik OO SZDL v Celju tov. Franc Simonič, kar je še s številkami ekonomsko podkrepil predsednik OLO Celje tov. Riko Jerman, nakar so se navzoči strinjali z združitvijo, saj bo močna občina prav gotovo bolj uspešno izvajala gospodarske naloge v korist razvoja tega področja, kar bo vplivalo na zboljšanje družbenega standarda. Kje bo sedež občine, zaenkrat še ni določeno, ker bodo to vprašanje ob priliki razprav o združitvi prepustili volivcem, da tudi oni povedo svoje mnenje.

Celjski tednik, 1. 8. 1958