Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

1. 8.: Hvalevredna pobuda RK Slovenije


Rdeči križ Slovenije je s humanitarno brigado na Kozjanskem podvzel humanitarne akcije. Ena izmed njih je ustanavljanje počitniških vrtcev v Dobju in na Planini. Na Dobju se je zbralo kar 60 otrok, na Planini pa le 20, saj so zajeli ožji okoliš. Vrtci bodo trajali tri tedne po šest dni, vanje pa so zajeti otroci od 3 do 6 let. Malčke pripeljejo do šole večinoma starejši bratci in sestrice, ki imajo sedaj počitnice, ali pa mamice. Otroci dobivajo izdatno malico in kosilo, poskrbljeno pa je tudi za didaktične pripomočke. Mišljenje redkih nekaternikov, ki niso naklonjeni predšolski vzgoji, da se na podeželju, kjer ni strnjenih naselij in so razdalje večje, ne da organizirati predšolske vzgoje je povsem zmotno. Prav ta otrok je zelo potreben vzgoje, ker je nenehno sam, zato pride v malo šolo z zelo pičlim besednim zakladom.

Novi tednik, 1. 8. 1974