Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

18. 6.: V razpravi je petletni razvojni program


S sejo občinske konference ZKS v Šentjurju so pričeli javno razpravo o osnutku razvojnega programa občine v letih 1970 – 1975. Osnutek obravnavna vsa področja dejavnosti, pri čemer je težišče na kmetijstvu in industriji.

Kmetijstvo pomeni v občini osnovno panogo, ki daje več kot polovico družbenega produkta, vendar pa so zemljiške površine zelo razdrobljene. Z zasebnim kmetijstvom se ukvarja 9 tisoč ljudi. V težavah je tudi družbeni kmetijski sektor, ki ne more povečati pridelovalnih površin, zato se bodo morali vključiti v celjsko regijo.

V industrijski dejavnosti se bodo morale delovne organizacije usmeriti v konjukturno in veliko serijsko proizvodnjo in pridobiti kapital iz širše regije. Odločilno vlogo bo v prihodnosti imela obrt, ki je še v mnogih poklicih deficitarna, dalje trgovina, gostinstvo in turizem.

Ob vsem tem bo treba odpraviti veliko zaostalost v prometnih komunikacijah, saj je v občini asfaltiranih le 11,2 kilometra ali 3,9 odstotkov cest!

V družbenem sektorju sta v najtežavnejših razmerah šolstvo in zdravstvo, saj so šole brez telovadnic, na 17 tisoč prebivalcev pa odpadejo le 4 zdravniki splošne prakse in 2 zobozdravnika.

Narodni dohodek na prebivalca se giblje med 4 in 5 tisoč din, na najbolj razvitem območju v Sloveniji pa znaša celo nad 20 tisoč!

Novi tednik, 18. 6. 1969