Semptember, 2018

sre19sepVes dan»Ostanimo mobilni«DELAVNICA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI ZA STAREJŠE

Več

Podrobnosti

V občini Šmarje pri Jelšah bomo delavnico izvedli v sredo, 19. septembra, v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Izvedli jo bomo predstavniki Občine Šmarje pri Jelšah, Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in Policijske postaje Šmarje pri Jelšah.

V sklopu delavnice »Ostanimo mobilni« bodo lahko udeleženci opravili 6-minutni obremenitveni test, zdravstveno osebje jim bo izmerilo krvni sladkor in tlak. Po delavnici se bomo skupaj odpravili na sprehod do sv. Barbare oziroma po nadhodu do osnovne šole. Pri domu upokojencev se bomo razgibali, vmes pa se naučili dihalnih vaj za sprostitev. Okušali bomo še zdrave prigrizke in napitke.

S temi aktivnostmi se v času Evropskega tedna mobilnosti pridružujemo letošnji nacionalni akciji ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi, ki jo je pripravila Medresorska delovna skupina za trajnostno mobilnost. Vsebine prometa, zdravja, okolja, prostora in prometne varnosti so prepletene in celovito nagovarjajo skupino starejših občanov.

Dodatne informacije: Sergeja Javornik, lokalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti; m: 040 832 251, e: sergeja.javornik@smarje.si

Evropski teden mobilnosti 2018 16. – 22. september »Ostanimo mobilni«

DELAVNICA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI ZA STAREJŠE

Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, se odvija pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj« in je posvečen predvsem starejšim. Sodelujoče občine iz številnih slovenskih regij bomo v tem tednu organizirale delavnice »Ostanimo mobilni« in druge spremljajoče aktivnosti, s katerimi želimo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavili jim bomo drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti ter koristi hoje za zdravje in dobro počutje, kot tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Starejši so vse večja skupina prebivalcev, ki je v prometu udeležena v različnih vlogah. Lahko so pešci, kolesarji, avtomobilisti, ali pa uporabljajo prevozna sredstva, ki jih upravljajo drugi, npr. javni prevoz. V tej delavnici želimo posebej izpostaviti njihovo odvisnost od kakovostne infrastrukture za hojo in kolesarjenje ter spremljajočih storitev, ki jim bodo omogočale udobno življenje brez avtomobila. Od tega sta odvisni tudi njihova samostojnost in svobodno gibanje. Redna hoja in kolesarjenje preko celotnega življenjskega obdobja pripomoreta k boljši telesni pripravljenosti, in tudi v starosti pomagata ohranjati mišično maso in močne kosti, zmanjšujeta nevarnost bolezni srca in ožilja, možnost nastanka kapi, znižujeta krvni tlak ter raven holesterola, lahko preprečita sladkorno bolezen tipa 2, raka na dojki in prostati. Hoja kot prometna praksa obenem postaja zaradi demografskih sprememb vse pomembnejša. Celovito načrtovanje prometnih ureditev in povezovanje ukrepov na različnih področjih kot na primer zdravstvenem, kulturnem, okoljskem in prometnem je ključno za izboljšanje varnosti starejših pešcev oz. kolesarjev. To je predpogoj, da se ti odločijo za pešačenje oz. kolesarjenje ali uporabo kombiniranih oblik prevoza.

Cilji delavnice je nagovoriti starejše in širšo javnost o pomenu mobilnosti za starejše, opozoriti na pozitivne vplive trajnostne mobilnosti na zdravje in okolje, ustvariti mrežo na regionalni oz. lokalni ravni, ki bo trajno delovala, vključitev starejših v mreže za spodbujanje hoje in medgeneracijskega sodelovanja, npr. s šolami, tečaji nordijske hoje, v kolesarska društva in podobno, mobilizirati lokalna društva upokojencev v vlogo zagovorništva pešcev.

Delavnice so priložnost, da starejši izrazijo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje in izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti in skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, državnih ustanov in strokovnjakov iz različnih resorjev razpravljajo o aktualni problematiki trajnostne mobilnosti med starejšimi ter v skupnem sodelovanju poiščejo rešitve in predloge za naprej.

Čas

Ves dan (Sreda)

Lokacija

Kulturni dom Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah

X
98 queries in 0,369 seconds.