November, 2019

ned24nov15:30okrogla miza - predstavitev projekta LIFE AMPHICONSlovensko-bavarska hiši v Podsredi

Več

Podrobnosti

Vabljeni na okroglo mizo, ki bo v nedeljo, 24. novembra ob 15.30 v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi. Na okrogli mizi bomo predstavili projekt LIFE AMPHICON, ki se bo v Kozjanskem parku pričel izvajati 1.1.2020

V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje - Viršnica, Dobrava - Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. Vodilni partner v projektu je Občina Grosuplje.

V okviru projekta bomo v Kozjanskem parku na območju Jovsov kupili 15 ha zemljišč ter uredili 10 mlak z namenom izboljšanja populacije nižinskega urha. Na območju Bohorja pa bomo uredili 30 mlak za izboljšanje populacije hribskega urha.

Na Trebčah bomo obnovili Kolarjevo domačijo, uredili tematsko pot o dvoživkah in s tem vzpostavili Informacijski center za dvoživke s prikazom različnih varstvenih ukrepov. Pomemben sofinancer te obnove je Občina Bistrica ob Sotli.

Do konca leta 2023 bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na odseku državne ceste ob Kolarjevi domačiji zgradila podhode za dvoživke, s čimer bomo s projektom trajno rešili problematiko ročnega prenašanja dvoživk čez cesto, ki ga v Kozjanskemu parku skupaj s prostovoljci izvajamo že 19 let.

Čas

(Nedelja) 15:30

Lokacija

Kozjanski park v Podsredi

Podsreda 45, Podsreda

X