Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ta teden nadzor hitrosti s strani medobčinskega inšpektorata


Vse do nedelje, 11. junija, bodo redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območjih občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, in sicer v skladu s skupnim občinskim programom varnosti, opravljali nadzor hitrosti z radarjem.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.