Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

V Podčetrtku imenovali člane vseh občinskih odborov


V Podčetrtku je včeraj svojo drugo redno sejo izpeljal tamkajšnji občinski svet, ki ga vodi župan Peter Misja. Izglasovali so člane odborov in komisij, kot jih je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Vlado Hrovatič, ter jih v nadaljevanju poimensko navajamo.

Nadzorni odbor

Ivan Pelc, Verače
Marjetta Hostnik, Lastnič
Darija Štraus Trunk, Imeno
Zdravko Počivalšek, Olimje
Jožefa Užmah, Pristava pri Mestinju

Občinska volilna komisija

Gabrijela Omerzu Geršak, Imeno (predsednica)
Valerija Uršič, Verače (namestnica predsednice)
Karmen Čoh, Pristava pri Mestinju (članica)
Sabina Bunšek, Polje ob Sotli (namestnica članice)
Marjanca Novak, Verače (članica)
Klavdija Dimec Govedič, Podčetrtek (namestnica članice)
Magda Jurjec, Podčetrtek (članica)
Marija Križan Govedič, Sv. Ema (namestnica članice)

Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja

Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju (predsednik)
Marko Jurak, Sela
Vladimir Hrovatič, Podčetrtek
Blaž Šelekar, Imeno
Dušan Rode, Sodna vas

Odbor za razvoj gospodarstva, podjtništva in turizma

Matjaž Prebil, Imenska Gorca (predsednik)
Nada Kodrin, Verače
Marko Jurak, Sela
Uroš Cverlin, Pristava pri Mestinju
Karmen Cvirn, Slake

Odbor za družbene dejavnosti

Matija Jagrič, Olimje (predsednik)
Boštjan Špoljar, Vonarje
Janez llek, Verače
Štefanija Lipnik, Podčetrtek
Nina Naglič, Pristava pri Mestinju

Odbor za kmetijstvo

Alei Drozg, Pristava pri Mestinju (predsednik)
Matija Jagrič, Olimje
Andrej Žagar, Olimje
Ida Valek, Imeno
Alojz Toplišek, Gostinca

Odbor za zaščito in reševanje

Stanko Stres, Nezbiše (predsednik)
Marko Jurak, Sela
Andraž Hostnik, Polje ob Sotli
Vladimir Grobelnik, Podčetrtek
Benjamin Alegro, Golobinjek ob Sotli

Statutarno pravna komisija

Vladimir Hrovatič, Podčetrtek (predsednik)
Nada Kodrin, Verače
Andraž Hostnik, Polje ob Sotli
Milan Feldin, Cmereška Gorca
Darko Grobin, Sodna vas

Predstavnica občine v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje

Magda Dobravc, Polje ob Sotli

Preberite tudi: Sestave novih občinskih svetov občin Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

B.R., foto: S.K.