Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Bukov rilčkar napadel tudi gozdove na Kozjanskem


Po olistanju bukve v letošnjem letu so se na nekaterih območjih Slovenije, zlasti na Dolenjskem, Zasavskem in v Savinjski regiji, začele pojavljati poškodbe bukovih listov – rjavenje, objedenost listov, ponekod tudi prisotnost listnih uši. Poškodbe na bukovih listih posledica namnožitve žuželke – bukovega rilčkarja skakača (Orchestes fagi, sin. Rhynchaenus fagi).

Najmočnejše napade na našem območju zaznavajo v okolici Celja, Laškega in Rogaške Slatine, sporočajo z Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.

Napadi so se nazadnje pojavili v letih 2014 in 2015. Zaradi ugodnih spomladanskih razmer sta oba škodljivca letos znova močno v porastu.

Namnožitve bukovega rilčkarja skakača se pojavljajo v dolgih in nepravilnih presledkih in trajajo razmeroma kratek čas. Zadnja namnožitev je bila na nekaterih območjih Slovenije v letih 2014 in 2015. Bukve s poškodovanimi listi bodo naslednje leto spet normalno odgnale. Lahko da se bodo poškodbe zaradi rilčkarja pojavljale nekaj zaporednih let, a to ne bo ogrozilo vitalnosti bukve. Volnate, bele uši na bukovih listih so bukove listne uši (Phyllaphis fagi). Tudi te večje oslabelosti bukovih dreves ne bodo povzročile.

Več informacij o navedenih in drugih škodljivcih gozdnega drevja lahko najdete na spletnem portalu Varstva gozdov Slovenije www.zdravgozd.si.

foto: ZGS