Tudi pri nas do novih kapacitet za domsko oskrbo, v dveh občinah pa bodo kot novost ponudili oskrbovana stanovanja

17. 2. 2022 1:39

Država ta čas pospešeno vlaga v celostno oskrbo starejših, saj se po vsej državi odvija kar 108 investicij, vrednih preko 130 milijonov evrov, dodatnih 87 milijonov evrov pa namenjajo še za socialno varstvo. Do konca leta naj bi tako v Sloveniji dobili dodatnih 1285 mest za oskrbo starejših v domovih upokojencev, z naložbami pa v institucionalnem varstvu za starejše dvigujejo tudi nivo namestitev.

Nalože pa ne bodo zaobšle Obsotelja in Kozjanskega, kjer bomo ob dosedanjih 481 namestitvah v domovih starejših za domsko varstvo do konca leta 2023 dobili še dodatnih preko 100 mest, krepijo se tudi kapacitete za dnevno varstvo in začasne namestitve.

V velikih projektih glede oskrbe starejših sta tudi naši občini Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, kjer bodo kot novost starejšim ponudili tudi bivanje v oskrbovanih stanovanjih.

V Šentjurju s Hišo Gustav do kapacitet za dnevno in začasno varstvo

V Domu upokojencev Šentjur je ta čas v teku investicija v Hišo Gustav, prizidek k obstoječemu domu upokojencev, kjer bodo zagotovili osem mest za dnevno varstvo in deset mest za začasne namestitve za osebe starejše od 65 let.

»Z zagotovitvijo prizidka k domu bo dom zagotovil možnost dnevnega varstva za vse interesente, znotraj katerih bomo zagotovili povečano storitev v lokalni skupnosti, torej za prebivalce občine Šentjur kot tudi za sosednjo občino Dobje, ki že vrsto let izraža interes in potrebe tudi po tovrstni ponudbi. Dom se bo na tak način še bolj odpiral v skupnost, uporabnikom za vključevanje v dnevno varstvo pa omogočal tiste aktivnosti, druženje, oskrbo in nego, ki je v domačem okolju zaradi različnih razlogov in bolezenskih stanj ne zmorejo zagotoviti svojci,« je naložbo za naš medij pospremila direktorica doma mag. Vesna Vodišek Razboršek. Naložba je ocenjena na 1,47 milijona evrov, večji del naložbe bosta financirali Evropska unija in država.

V Šentjurju si prizadevajo tudi za prenovo in dozidavo obstoječih prostorov doma upokojencev, saj izvajanje dejavnosti že od vsega začetka po besedah direktorice poteka v podstandardnih kapacitetah. Poleg domskih kapacitet dom upokojencev Šentjur zagotavlja tudi osemnajst oskrbovanih stanovanj.

V okviru Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v fazi izgradnje tri dislocirane enote za domsko oskrbo

V fazi velikih investicij je tudi dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki bo do konca prihodnjega leta s povečavo dislocirane enote Podčetrtek in gradnjo novih dislociranih enot Kozje in Rogatec ponudilo zajetno število novih namestitev.

V Podčetrtku bodo k obstoječim dvajsetim mestom zagotovili dodatnih šestindvajset mest za namestitev v domu, petnajst mest za celodnevno varstvo ter tudi prostore za začasne namestitve. Projekt sicer še čaka na potrditev v Načrtu razvojnih programov Proračuna RS, a podpis pogodbe pričakujejo v kratkem.

V Kozjem bo kapaciteta novozgrajenega doma znašala 45 mest za celodnevno varstvo, 2 mesti bodo pridobili za dnevno varstvo in 2 mesti za začasne namestitve. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov Proračuna RS in ga bo tako v celotnem deležu financirala država.

Tudi v Rogatcu bo v prihodnjem letu zaživel dom starejših.

V novi dom v Rogatcu pa bodo sprejeli 32 uporabnikov v celodnevno varstvo, za enega uporabnika bodo zagotovili prostore za dnevno varstvo in enega za začasne namestitve. Finančna sredstva za projekt zagotavlja Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva« OP EKP 2014-2020.

»Skupna želja vseh deležnikov je seveda, da bo v prihodnje v posameznih občinah za starejše dobro poskrbljeno in da bodo starejši imeli možnost koriščenja različnih storitev pomoči in to v domačem okolju. Govorimo o konceptu integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalnem okolju. Hkrati z izgradnjo izboljšujemo standard bivanja v matičnem domu v Šmarju pri Jelšah, kjer bomo lahko z razbremenitvijo pridobili več enoposteljnih sob z lastnimi sanitarijami in zagotovili za vse stanovalce standard največ dvoposteljne sobe,« pove direktorica šmarskega doma Gordana Drimel. Skupna vrednost projektov znaša okoli 11 milijonov evrov.

Omenjene kapacitete bodo glede na sedanje povpraševanje še kako dobrodošle za naše območje. Direktorica doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Gordana Drimel ob tem pravi: »Pričakujemo, da bodo kapacitete za nekaj časa zadostovale. Hitro staranje prebivalstva pomeni tudi izredno povečanje potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe. Ne samo v obliki namestitve v domu za starejše ampak tudi na terenu. Kot največji izvajalec skrbi za starejše na tem območju trende staranja nenehno spremljamo in temu prilagajamo tudi našo ponudbo, predvsem v obliki razvoja, različnih oblik pomoči, obsega ponudbe in pridobivanja strokovnega znanja. Prve vloge za nove domove že prihajajo, zainteresirani pa informacije velikokrat poiščejo tudi telefonsko«.

V Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah za starejše okoli sedemdeset oskrbovanih stanovanj

Ob omenjenih velikih gradbenih projektih pa ne smemo izpustiti še ene pomembne novosti v naših občinah. Medtem ko v Šentjurju upravljajo že z 18 oskrbovanimi stanovanji, bodo ta zaživela tudi v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah.

Gre za stanovanja, ki so namenjena starejšim, ki sami ne morejo več v celoti skrbeti zase, ob pomoči strokovnega osebja pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so prilagojena potrebam bivanja starejših. Stanovanja so običajno opremljena s kuhinjo, kopalnico in negovalno posteljo, sam stanovalec pa si lahko namesti tudi ostalo opremo. V okviru oskrbe je stanovalcem na voljo pomoč pri bivanju, kot so osnovno čiščenje prostorov, odnašanje smeti, postiljanje, prinašanje in odnašanje hrane ter pomoč pri ostalih opravilih, ko so pranje, sušenje in likanje perila. Poleg tega je zagotovljena socialne oskrba, ki vključuje pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, kot so umivanje, oblačenje, slačenje, hranjenje. Tovrstna oblika oskrbe zagotavlja tudi varstvo in pomoč pri ohranjanju družbenih stikov ter stanovalcem zagotavlja celodnevno možnost uporabe nujne pomoči.

V obeh občinah so oskrbovana stanovanja še v izgradnji. V Šmarju pri Jelšah jih gradi tamkajšnja občina v sodelovanju s podjetjem GES d.o.o. Celje. V treh objektih bodo zagotovili preko 40 stanovanj različnih velikosti, za vse stanovalce bodo urejena tudi parkirna mesta. Občina in Stanovanjski sklad investirata v nekaj nad tri milijone vredno gradnjo dveh objektov s 30 stanovanji, ki bodo na voljo za najem. Tretji stanovanjski objekt pa gradi podjetje GES Celje, slednji bo stanovanje ponudil za prodajo.

Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo na Občni Šmarje pri Jelšah, nam je ob vprašanju, ali že zaznavajo povpraševanje po najemu stanovanj zapisala:  »Z izvajalcem imamo pogodbo, da so stanovanja dokončana in predana namenu do konca aprila 2023. Po tem roku bo sledila oddaja v najem, za kar bo objavljen razpis v drugi polovici tekočega leta, sedaj zbiramo le evidenčne prijave. Okvirnih cen najema še nimamo.« S stanovanji bo razpolagala Občina Šmarje pri Jelšah, oskrbo stanovalcev bo zagotavljal šmarski dom upokojencev.

Podobnim načrtom sledijo tudi v Rogaški Slatini, kjer naj bi prve stanovalce v štiriindvajset stanovanj sprejeli še letos. Občina Rogaška Slatina in Stanovanjski sklad Republike Slovenije bosta zagotovila 12 javnih oskrbovanih stanovanj, namenjenih najemu. Preostalih dvanajst stanovanj bo v lasti zasebnega investitorja, podjetja Panles d.o.o. Naložbo ocenjuje na blizu 2,6 milijone evrov, polovico sredstev bosta namenila Občina in Sklad, polovico zasebni investitor.

Kako je z interesom najemnikov, so nam na občini pojasnili: »V kratkem je predvidena objava povabila, preko katerega želi občina tudi na formalni ravni preveriti stopnjo interesa pri interesentih za najem. S pomočjo zbranih podatkov bo dokončana vsebina javnega razpisa za dodelitev neprofitnih oskrbovanih stanovanj. Cilj je, da bi objekt začel služiti svojemu namenu čim prej po pridobitvi uporabnega dovoljenja, torej še letos«. Tudi v Rogaški Slatini bodo oskrbo v novih stanovanjih prepustili tamkajšnjemu domu upokojencev, ki bo svojo dejavnost tako kot šmarski dom s tem širil še na novo področje.

E.Š.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X