Pričela se je gradnja kolesarskih povezav v občini Kozje

3. 2. 2022 18:11

V Občini Kozje se je pričela gradnja kolesarske povezave Podsreda – Železno, v dolžini 1,5 km. Vrednost del, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, znaša slabih 370 tisoč evrov.

Občina ima pripravljen tudi PZI (Projekt za izvedbo) za gradnjo kolesarske povezave Podsreda – Bistrica ob Sotli. Po pridobitvi vseh potrebnih mnenj in soglasij se bo pristopilo k odkupu zemljišč in v nadaljevanju h gradnji.

V sklopu projekta Rekonstrukcije regionalne ceste Železno – Koprivnica je bil izdelan in že recenziran tudi PZI za izvedbo kolesarske povezave na isti relaciji. DRSI bo v nadaljevanju pristopil k odkupu zemljišč, ter še v letošnjem letu izbral izvajalca del. Gradnja te kolesarske povezave je planirana v letu 2023.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X