Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Vladni obiski v Bistrici ob Sotli: Pospešili dogovore o naložbah v državno cestno infrastrukturo ter predstavili načrte za izgradnjo nove telovadnice in vrtca


V minulih dveh dneh se je Vlada Republike Slovenije v sklopu vladnega obiska Posavske statistične regije mudila tudi v Bistrici ob Sotli. Prvi dan so jih obiskali predstavniki ministrstva za infrastrukturo z državnim sekretarjem Alešem Miheličem na čelu, nato so gostili še predstavnike obrambnega ministrstva, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Obiski so napovedali kar nekaj pomembnih naložb v tej obsoteljski občini, med drugim so govorili o vlaganjih v državno cestno infrastrukturo in načrtih za izgradnjo nove telovadnice in vrtca.

V torek se je na sestanku z županom Franjem Debelakom na občini mudil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. Na sestanku v sejni sobi so z občinsko upravo govorili o predvidenih naložbah v državno cestno infrastrukturo na območju bistriške občine, obravnavali so zlasti obnovo regionalke na relaciji Bistrica ob Sotli–Bizeljsko in Bistrica ob Sotli-Kozje, izgradnji pločnikov v Dekmanci in Čehovcu ter nadaljevanje izgradnje kolesarskih poti na odsekih Podčetrtek–Brežice ter Bistrica ob Sotli–Kozje.

Župan je ob tem izpostavil tudi problematiko prometa proti mednarodnemu mejnemu prehodu v Polju pri Bistrici, saj je na odseku cesta večkrat zasedena s čakajočimi tovornjaki. V nadaljevanju pa si na bistriški občini želijo tudi izgradnje krožišča pri pokopališču, ki bi bila prva izmed faz za izgradnjo obvoznice.

»Šli smo čez pereče razvojne problematike te občine in zavedamo se pomembnosti malih občin na obrobju države, ki imajo sicer čudovito naravo, imajo pa tudi eno pomanjkljivost, ki je plod premajhnega razvoja preteklega obdobja. Torej cestna infrastruktura ni na ustrezni ravni, kar otežuje življenje v tem majhnem kraju, posledično se ljudje odseljujejo, nimajo motivacije ostati v teh krajih, slabši pa so tudi pogoji za gospodarske pobude,« je po srečanju dejal državni sekretar Aleš Mihelič, ki je ob tem napovedal, da bo država še v tem letu obnovila odseke regionalne ceste v smeri Kozje in Bizeljsko, za obnovo slednjega  letos v državnem proračunu namenjajo 1,2 milijona evrov. Poudaril je tudi, da sta v načrtu izgradnja dveh pločnikov in nadaljevanje izgradnje kolesarskih povezav tudi na odsekih Podčetrtek–Bistrica ob Sotli in Bistrica ob Sotli-Kozje.

Dejal je še, da bodo sledili tudi drugi infrastrukturni projekti v tej občini, kot tudi v okoliških občinah. Napovedal je, da bodo v prihodnjem mesecu na sestanek povabili tudi predstavnike sosednjih občin z Obsotelja in Kozjanskega, s ciljem, da predstavijo svoje potrebe, da se ustrezno uredijo vse prometne povezave na relacijah Celje-Bistrica ob Sotli in Celje–Rogatec, s čimer si želijo izboljšati povezanost podeželskih občin z regijskim središčem Celje.

Tudi župan Debelak zadovoljen z načrti države

S srečanjem s predstavniki infrastrukturnega ministrstva je bil zadovoljen tudi župan Franjo Debelak: »Zadovoljen sem, ker smo danes nekatere projekte, ki jih imamo že zastavljene z ministrom za infrastrukturo, mogoče malo pospešili. Trenutno imamo odprtih 2,4 milijone evrov za sanacijo regionalnih cest, kar je premalo, da bi lahko vse obnovili, smo pa nekako nakazali, da bodo zadeve šle še v naslednji proračun.« Izpostavil je, da je zelo pomembno, da so se pogovarjali o izgradnji kolesarskih poti, da projekt napreduje, kot je načrtovano. Prav tako je kot pomembno naložbo izpostavil izgradnjo pločnika v Dekmanci ter izgradnjo pločnika v Čehovcu, ki bo najverjetneje potekala v letošnjem ali prihodnjem letu sočasno z izvajanjem hidravličnih izboljšav vodovodnega omrežja.

Občina pripravlja tudi projektno dokumentacijo za izgradnjo krožišča v Bistrici ob Sotli, župan pa je izpostavil še perečo problematiko zastojev tovornjakov na regionalki proti mejnemu prehodu in za to ministrstvu predlagal iskanje rešitev, da bo pot na tem odseku za vse udeležence varna. Predlagal je izgradnjo bodisi pločnika ali kolesarske steze.

Sestanka so se udeležili tudi podžupan Dušan Berkovič, domačin in nekdanji svetnik Jožef Vračun in na povabilo bistriškega župana župan Občine Rogatec Martin Mikolič, ki je ob tem pohvalil vlaganja v prometno infrastrukturo na tem območju v zadnjih dveh letih, a izpostavil tudi težave pri cestnih povezavah nekaterih podeželskih krajev z regijskim središčem v Celju.

Še vedno iščejo sredstva za izgradnjo telovadnice in vrtca

V sredo sta se v Bistrici ob Sotli mudila tudi Marjan Dolinšek, državni sekretar, zadolžen za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. V prostorih osnovne šole sta se sestala z vodstvom šole in predstavniki občinske uprave, beseda pa je tekla predvsem o načrtovani izgradnji vrtca in telovadnice s parkirno garažo. Za izgradnjo telovadnice je občina od ministrstva za izobraževanje že pridobila 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev, morajo pa še pridobiti 3,5 milijona evrov.

Župan Franjo Debelak je po srečanju povedal:»Pričakujemo, da nam bo vlada pri tem pomagala. Danes sem tako predsednika vlade in ministra za kohezijo Zvonka Černača pozval, da zato ker smo v problemskem obmejnem območju v Naturi 2000, kjer imamo zares zelo velike demografske probleme, da nam naj vlada pomaga z drugimi viri iz sredstev za obnovo in odpornost, saj za to izpolnjujemo vse kriterije.”

Nadaljnje so govorili tudi o ceni projekta, saj država ocenjuje, da je projekt predrag. Župan je na to odgovoril: “Bila so tudi  vprašanja o ceni na kvadratni meter, pri čemer pa mislim, da cena pri nas ne odstopa bistveno od slovenskega povprečja, vendar bomo še enkrat preverili, če lahko kaj znižamo to ceno, vendar ne na račun standarda, ki ga hočemo v tej naši telovadnici imeti, torej gabariti se ne bodo zmanjšali, tega enostavno ne sprejemamo, saj bi v tem primeru šlo za slab kompromis, ki dolgoročno ne prinaša dobrih rezultatov.”

Konkretnega sklepa na včerajšnjem srečanju niso sprejeli, so pa predstavniki ministrstva podali objubo,  da bodo skušali najti sredstva za projekt. Občina sicer po besedah župana namerava že prihodnji mesec objaviti razpis za izvedbo projekta, ki bo dal tudi podroben vpogled v realno ceno, ki bo lahko, kot pravi župan, tudi višja od dosedaj načrtovanih 5,1 milijona evrov. Z gradnjo si želijo pričeti v letu 2023.

V sredo so se v Bistrici ob Sotli mudili tudi predstavniki ministrstva za obrambo. Pri gasilcih PGD Bistrica ob Sotli se je mudil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Janez Žakelj s svojo ekipo. Seznanili so se z delom bistriških gasilcev in njihovimi težavami pri vsakokratnemu posodabljanju opreme ter težavami pri pridobitvi nekaterih izboraževanj. Srečanju so prisostvovali tudi predstavniki GZ Šmarje pri Jelšah, ki so ob tem prav tako predstavili svoje delo.

Na mejnem prehodu v Bistrici ob Sotli pa se je mudil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve dr. Božo Predalič.

 

Že v dopoldanskih urah se je župan Franjo Debelak na sestanku v Sevnici sestal tudi z ministrom službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonkom Černačem.

Naj omenimo, da se je tokrat razpetost bistriške občine, ki sicer formalno sodi pod Posavsko statistično regijo, občani pa so se na lanskem referendumu odloči za prehod pod Savinjsko v primeru ustanovitve pokrajin, obrestovala, saj so bili jeseni že deležni ministrskih obiskov v sklopu obiska Vlade RS savinjske regije. Takrat se je v bistriški občini mudil minister za okolje mag. Andrej Vizjak.

E.Š., foto: E.Š., splet (twiter)

Še nekaj fotografij:

/