Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ne samo v državi, nizko brezposelnost beležimo tudi na Kozjansko-Obsoteljskem


Registrirana stopnja brezposelnih je v preteklem mesecu znašala 66.122 brezposelnih oseb, in se je v primerjavi z mesecem avgustom zmanjšala za 4,6 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa kar za 21 odstotkov. Po kritičnem lanskem letu, se brezposelnost znižuje tudi na območju Šmarja pri Jelšah in Šentjurja.

Letos v začetku leta so na Zavodu za zaposlovanje beležili kar 91.499 brezposelnih oseb, kar je bila najvišja številka registriranih brezposelnih po marcu 2017, vendar je brezposelnost skozi celotno leto upadala, tako je bilo septembra registriranih brezposelnih še 66.122 oseb, kar je za 4,6 odstotkov manj kot v avgustu 2021.

Stopnja registrirane brezposelnosti na Šmarskem in Šentjurskem nižja od lanske

Tudi na Celjskem se brezposelnost zmanjšuje. V začetku leta je bilo na Območni službi Zavoda za zaposlovanje Celje (z uradi Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec) registriranih 9.767 brezposelnih oseb, v mesecu septembru le še 7.118 brezposelnih oseb. Brezposelnost se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 19,5 odstotka. V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost na OS Celje znižala za 403 osebe oz. 5,4 odstotka (v Sloveniji znižala za 4,6 %).

Jožica Razpet iz območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje pravi, da se je brezposelnost v mesecu septembru znižala na vseh uradih za delo – najbolj na UD Celje (6,3 %), Sl. Konjicah za (5,8 %), Žalcu (5,5 %), Šmarju (4,8 %), Šentjurju (3,8 %) ter Laškem za (3,5 %).

Na uradu za delo Šmarje pri Jelšah (zajema občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah) trenutno beležijo 1.340 brezposelnih oseb (v začetku leta 1.830 oseb). V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na Šmarskem brezposelnost znižala za 16,9 odstotka. Stopnja registrirane brezposelnosti na UD Šmarje tako znaša 9,6 odstotka (napram enakemu lanskemu obdobju se je znižala za 1,5 odstotka).

Na uradu za delo Šentjur je bilo septembra registriranih 708 brezposelnih oseb (v začetku leta 888). V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na Šentjurskem brezposelnost  znižala za 16,1 odstotka. Stopnja registrirane brezposelnosti na UD Šentjur znaša 7,3 % (napram enakemu lanskemu obdobju se je znižala za 2,2  odstotka).

Izpostaviti velja podatek, da je bilo na OS Celje v obdobju od začetka leta do meseca septembra iz evidence odjavljenih zaradi zaposlitve 5096 oseb, največ na uradu za delo Celje  (1.909), sledijo Žalec (878 oseb), Šmarje 867 oseb, Slovenske Konjice (659), Šentjur(457 oseb) ter Laško (326 oseb).

Na uradu Šmarje pri Jelšah je trenutno v evidenco brezposelnih prijavljenih 65,7 % dolgotrajno brezposelnih, na uradu Šentjur beležijo 61,3 % odstotkov dolgotrajno brezposelnih.

Šmarje pri Jelšah in Šentjur imata tudi visoki delež brezposelnih, ki so stari 50 let in več. Na prvem iz starejše populacije beležijo kar 48,1 odstotka brezposelnih, v Šentjurju pa 41,8 odstotka.

Število brezposelnih po občinah glede na stopnjo izobrazbe, september 2021 (Zavod za zaposlovanje Slovenije)

Občina Osnovna šola ali manj Nižje, srednje, poklicno izobraževanje srednje tehniško, strokovno,

splošno izob.

visokošolsko
izob. prve, druge,
tretje stopnje
Skupaj
Bistrica ob Sotli 18 14 8 12 52
Dobje 5 6 2 4 17
Kozje 44 43 31 12 130
Podčetrtek 52 33 26 13 124
Rogaška Slatina 137 164 133 72 506
Rogatec 60 56 41 19 176
Šentjur 158 194 188 121 661
Šmarje pri Jelšah 122 122 109 57 410

Ob koncu leta pričakujejo zviševanje stopnje brezposelnih

Pričakovano je, da se bo brezposelnost v novembru nekoliko zvišala, zlasti zaradi prijav mladih po izteku statusa dijaka in študenta, ter nadalje v decembru in januarju, zaradi večjega obsega iztekov zaposlitev za določen čas, poudarja Jožica Razpet iz celjskega Zavoda za zaposlovanje. Dodaja, da še vedno na trg dela teže vstopajo dolgotrajno brezposelni, starejši, invalidi, osebe z omejitvami pri delu ter osebe brez poklicne izobrazbe. »Trudimo se čim prej aktivirati mlade, zlasti neposredno zaposljive osebe, s ciljem preprečevanja prehoda v dolgotrajno brezposelnost,« izpostavlja.

Trenutno so najbolj iskani profili z nižjo šolsko izobrazbo, profili tehničnih smeri ter zdravstveni delavci. Tako je največ povpraševanja za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, strokovne sodelavce za zdravstveno nego, natakarje, strokovnjake za zdravstveno nego, elektroinštalaterje, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, zidarje, strugarje, delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah, varilce,  kuharje, prodajalce, mehanike in serviserje kmetijskih, industrijskih in drugih strojev.

ZRSZ tudi v tem času nemoteno deluje

Potem ko so tudi na Zavodu za zaposlovanje v času pandemije določeno obdobje poslovali na daljavo, pa so vsi uradi Zavoda za zaposlovanje odprti za stranke. »Tako brezposelni, iskalci zaposlitve kot delodajalci  lahko pridejo na OS Celje oz. Urad za delo, ob izpolnjevanju PCT pogoja. S strankami pa sodelujemo tudi po drugih komunikacijskih kanalih, kot so: telefon, elektronska pošta, portali,« izpostavlja Razpetova ter dodaja, da v skladu s potrebami delodajalcev, s katerimi dobro sodelujejo, na  vseh Uradih za delo poteka nabor  in napotovanje brezposelnih oseb na prosta delovna mesta. Nabor zajema zlasti informiranje in motivacijo brezposelnih oseb za delo ter preverjanje njihovih kompetenc oz. ustreznost za zasedbo delovnega mesta.

E. Š.