Podpisan dogovor z občinami o dvigu povprečnin. Koliko bo zvišanje prineslo v blagajne občin KiO?

27. 9. 2021 16:00
Dogovor so podpisali minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin Robert Smrdelj, Peter Misja in Matjaž Rakovec

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so podpisali dogovor o dvigu povprečnin za leti 2022 in 2023.

Povprečnina se bo tako iz dosedanjih 628,20 dvignila za 17 evrov, na 645 evrov v letu 2022, nato pa v letu 2023 še za dva evra, na 647 evrov. Vlada je sicer povprečnine prvič dvignila že decembra lani.

Zvišanje povprečnine je plod pogajanj, ki jih je v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo s predstavniki reprezentativnih združenj občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Pogovori so se začeli v začetku septembra, ko je Ministrstvo za finance članicam in članom predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023. Svoja stališča glede določitve višine povprečnine so nato predstavili tudi predstavniki vseh treh združenj občin, v nedeljo pa je sklep o določitvi višine povprečnine sprejela tudi Vlada RS.

»Z današnjo določitvijo višjega zneska za povprečnine ponovno dokazujemo, da imamo posluh in nam je mar za lokalno samoupravo,« je ob tem dejal minister Koritnik ter se županjam in županom zahvalil za izjemno korektno sodelovanje ter njihovo predano delo.

Dogovor so podpisali: v imenu Vlade Republike Slovenije minister za javno upravo Boštjan Koritnik, v imenu občin pa župan občine Pivka in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj, župan občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Peter Misja in župan Mestne občine Kranj in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Matjaž Rakovec.

Kaj to pomeni za občine Kozjanskega in Obsotelja?

Zvišanje povprečnin bo kakopak prispevalo k višjim prilivom iz tega naslova v občinske blagajne ter posledično nekaj več sredstev za vlaganje v občino. Na občine Kozjanskega in Obsotelja smo zato naslovili vprašanje, koliko dodatnih sredstev na račun povišanja pričakujejo bo priteklo v občinsko blagajno.

Župan občine Podčetrtek Peter Misja, sicer tudi eden od podpisnikov sporazuma, meni da je bil glede financiranja sprejet dober dogovor. Dodal je, da bo občina Podčetrtek iz tega naslova pridobila približno 60.000 evrov, ki jih bo izkoristila za projekte. Proračun Občine Podčetrtek v letu 2021 sicer znaša slabih 7 mio evrov.

Občina Šmarje pri Jelšah po trenutnih izračunih pričakuje za približno 200.000 evrov več prihodkov na posamezno leto. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2021 sicer znaša dobrih 13 mio evrov.

Dokončnih izračunov, koliko bo dvig povprečnine doprinesel v občinski proračun na Občini Rogaška Slatina še nimajo. “Šele na osnovi določene povprečnine se za vsako občino posebej izračuna znesek primerne porabe, ki je namenjen za izvajanje obveznih nalog. Na izračun zneska primerne porabe pa poleg višine povprečnine vpliva tudi število prebivalcev v posamezni občini in vsota korigiranih kriterijev; z natančnimi podatki o višini le tega pa v danem trenutku še ne razpolagamo. Zato lahko damo le grobo oceno na osnovi podatkov veljavnih za leto 2021. Po taki oceni bi naj v občinski proračun dobili dobrih 150.000 € več sredstev,” pojasnjujejo.

Župan občine Rogatec Martin Mikolič je izrazil zadovoljstvo, da so koalicijski partnerji te vlade prisluhnili predlogu Združenju občin Slovenije ZOS, katerega član predsedstva je tudi Mikolič, ter dvignili povprečnine za leti 2022 in 2023. Kot dodaja Mikolič, sta namreč ostala dva združenja, tako SOS kot ZMOS, najprej pristala na prvotni predlog resornega ministra, in sicer na višino povprečnine 638 evrov. Ob tem Mikolič izpostavlja: “Poudariti želim, da se je prvič zgodilo, kar je obžalovanja vredno, da vsa tri združenja niso imela usklajena izhodišča za pogajanje z resornim ministrstvom. To se v prihodnje ne bi smelo dogajati oz. bi bilo najbolje, kar sem že večkrat zagovarjal, da bi občine morale imeti samo eno združenje, ki bi nas zastopalo v dialogih z vlado. K sreči se je to pogajanje končalo po željah ZOS oz. smo občine dobile celo več, kot je večina oz. so vsaj nekateri pričakovali.” Dodaja, da novi znesek povprečnine pomeni za Občino Rogatec približno 60.000 evrov več v proračunu za naslednje leto, v letu 2023 pa za približno 66.000 evrov več. Denar bo namenjen za investicijske odhodke, pravi Mikolič.

Na Občini Dobje na podlagi trenutno znanih podatkov ocenjujejo, da se bodo zaradi višje povprečnine prihodki občine iz tega naslova zvišali za približno 20.000 evrov letno. Dodatna sredstva se bodo namenila za komunalno opremo obrtne cone Dobje.

Z Občine Kozje so sporočili, da bodo z naslova primerne porabe v letu 2022 praviloma realizirali 84.811,69 evrov več prihodkov. Natančen izračun bo v kratkem objavilo Ministrstvo za finance.

Občina Šentjur naj bi glede na zvišanje povprečnine po grobem izračunu prejela 340.000 evrov več, kot v preteklem letu. Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci zvišanje povprečnine pozdravlja in kot član delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo ocenjuje, da so bila pogajanja z občinami korektna, konstruktivna, rezultat pa je zvišanje povprečnin. Kot je še dodal župan, se povprečnina s tem po dolgem času približuje zakonsko predpisanemu znesku, ki naj bi ga prejemale občine. Dejstvo ob tem pa je, da izpad dohodkov občin iz prejšnjih let ostaja, medtem ko se je varčevalo pri izplačevanju lokalnim skupnostim, se jim je v istem obdobju predpisovalo nove obveznosti financiranja. Ta izpad v primeru Občine Šentjur npr. znaša več milijonov evrov v zadnjem desetletju. Nedavni dogovor z MJU pa je zagotovo korak v pravo smer prepoznavanja nujnosti vlaganja ter normalnega delovanja lokalne samouprave, saj občine predstavljajo ključen razvojni element naše države.

Odgovore ostalih občin še čakamo.

Povprečnine za posamezno občino se izračuna po naslednji formuli:

PRIMERNA PORABA OBČINE (PPi) = POVPREČNINA x ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE x VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

Vsota korigiranih kriterijev je seštevek korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev mlajših od 15 in število prebivalcev starejših od 65 let)

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X