Občina Podčetrtek bo s subvencijami pomagala mladim in mladim družinam pri gradnji

1. 3. 2021 17:06

Svetniki Občine Podčetrtek bodo na četrtkovi seji obravnavali predlog po katerem bo Občina Podčetrtek pomagala mladim družinam pri gradnji ter zagotavljanju boljših pogojev za reševanje stanovanjske problematike.

Pomoč bo namenjena v obliki subvencioniranja dela komunalnega prispevka.

Kot je obrazloženo v predlogu, želi Občina Podčetrtek z možnostjo subvencioniranja komunalnega prispevka mladim in mladim družinam zagotoviti boljše pogoje za gradnjo v občini Podčetrtek ter istočasno poskrbeti, da mladi občani gradijo in ostajajo v Občini Podčetrtek.

Pri subvenciji gre za enkratno denarno pomoč, ki pripada upravičencem kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja v skladu s pogoji za mlade in mlade družine. Za mladi se po tem odloku štejejo osebe, ki niso starejše od 35 let, mlade družine pa družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejii od 35 let.

Subvencija bo namenjena upravičencem, ki imajo stalno prebivališče v občini Podčetrtek in prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega objekta. V odloku je določeno, da je upravičenec le zemljiškoknjižni lastnik zemljišča ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice. Višina subvencije v predlogu odloka znaša 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade oz. 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. Najvišji znesek subvencije je omejen na 1.500,00 evrov.

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X